Anna Jolanta Rygała

WARSZTATY DLA DZIECI

Temat warsztatów: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

mgr inż. Anna Jolanta Rygała, specjalista mikrobiolog, od 1994r. zatrudniona w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, odpowiedzialna za prowadzenie Kolekcji Czystych Kultur w tym utrzymanie czystości mikrobiologicznej i aktywności biochemicznej szczepów, przygotowywanie kriobanków i liofilizacja szczepów, prowadzenie hodowli w bioreaktorach. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 30 artykułów naukowych, udział w 7 projektach naukowo-badawczych oraz współautorstwo 2 patentów i 1 zgłoszenia patentowego.