Andrzej Krueger

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

dr Andrzej Krueger, od 2010r Dyrektor instytutu badawczego ŁUKASIEWICZ z Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej ‘Blachownia’ w Kędzierzynie-Koźlu, pracę w instytucie rozpoczął w 1980r po uzyskaniu dyplomu magistra chemii. W 2000r. doktoryzował się w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie a w 2007r. uzyskał certyfikat MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2004–2010 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych w ICSO Blachownia . Specjalizuje się w dziedzinie organicznej syntezy chemicznej katalizowanej jonitami. Jest współautorem 32 publikacji i 36 patentów oraz wielu rozwiązań dla przemysłu zarówno w kraju jak i za granicą. Posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej i w kierowaniu projektami, w tym międzynarodowego projektu w programie Eureka. Uczestniczył w licznych inicjatywach mających na celu międzysektorową i ponadregionalną współpracę podmiotów gospodarki i jednostek naukowych w zakresie B+R. Od 2013r pełni funkcję Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych.