Andrzej Kassenberg

SESJA II

Temat prelekcji: ZMIANY KLIMATU – SYTUACJA W REGIONIE ŁÓDZKIM

dr Andrzej Kassenberg jest współzałożycielem Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Przez 24 lata był jego prezesem. Od wielu lat zajmuje się działalnością naukową w zakresie zrównoważonego rozwoju obecnie specjalizuje się w kwestiach energii i ochrony klimatu. Wykładał na wielu polskich i amerykańskich uniwersytetach. Laureat wielu nagród, w tym Nagrody Naukowej Polskiej Akademii Nauk, został on nagrodzony jako “Człowiek Polskiej Ekologii Roku 2005”. Autor lub współautor ponad 150 publikacji.