Andrzej Dziubiński

SESJA XV

Temat prelekcji: REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

moderator

Andrzej Dziubiński, p.o. Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Geodeta Województwa Łódzkiego, absolwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie, geodeta uprawniony. Posiada doświadczenie zawodowe w wykonawstwie geodezyjnym i administracji. Od 2007 roku zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.