Andrzej Bednarz

SESJA VIII

Temat prelekcji: BIODEGRADOWALNE ELEMENTY, GOSPODARKA ODPADAMI

Andrzej Bednarz, dyrektor projektów w Polsce, TIRU – DALKIA wastenergy. Od 21 lat prowadzi własną międzynarodową spółkę konsultingową EXP-PECO Conseil mającą swoją siedzibę we Francji, specjalizującą się w doradztwie strategicznym, marketingowym i technologicznym ochrony środowiska (odpady, ścieki przemysłowe i energia) oraz przemysłu rolno-spożywczego. Spółka ma również swoje biuro w Polsce. Zajmował się kilkoma międzynarodowymi projektami instytucjonalnymi dla polskich samorządów I Funduszy Ochrony Środowiska. Ponadto prowadzi w Polsce wraz z grupą doświadczonych partnerów wiele innowacyjnych projektów. W grupie TIRU – DALKIA wastenergy jest od kilku lat odpowiedzialny za projekty realizowane w Polsce i krajach ościennych. Jak mówi, doświadczenie pracy w gospodarce odpadami w Polsce, a szczególnie w ostatnich latach, uczy, że często „Dopiero kończąc projekt wiemy, od czego trzeba było zacząć”. MOTTO w życiu: jak powiedział Antoine de Saint-Exupéry „Ziemi nie dziedziczymy po naszych przodkach, pożyczamy ją od naszych potomków”.