Agnieszka Stołecka

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

Agnieszka Stołecka, studia magisterskie – Ochrona Środowiska (Politechnika Łódzka), studia doktoranckie – inżynieria chemiczna (PŁ). Wieloletni edukator w tematyce zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w The Baltic University Programme – międzynarodowej sieci integrującej uczelnie i społeczeństwo, z siedzibą w Szwecji. Koordynator projektów unijnych.
Zatrudniona w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej (UTW PŁ) od roku 2006, obecnie dyrektor UTW PŁ. Posiada duże doświadczenie organizacyjne i interpersonalne w pracy z osobami starszymi. Organizator wielu konferencji, wykładów, warsztatów i innych zajęć dodatkowych dla seniorów.