Agnieszka Podstolska

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Agnieszka Podstolska, absolwentka Politechniki Łódzkiej Wydziałów Organizacji i Zarządzania oraz Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Od 1999 r jest pracownikiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Obecnie zatrudniona na stanowisku Kierownik Zespołu Realizacji Umów. Do zadań zespołu należy kompleksowa obsługa Beneficjentów mających zawartą umowę o dofinansowanie projektów ze środków Funduszu.