Patricia Osseweijer

Patricia Osseweijerxxx

Kieruje Sekcją ds. Biotechnologii i Społeczeństwa Uniwersytetu Technicznego w Delft. Interesują ją związki między innowacjami technologicznymi w biotechnologii
i wyzwaniami społecznymi zrównoważonej biogospodarki. Jej prace koncentrują się wokół zagadnień integralnej oceny oddziaływania, odpowiedzialności społecznej, opinii publicznej oraz etyki. Za swoje dokonania w dziedzinie integracji nauk społecznych i technologii otrzymała stypendium badawcze i nagrodę im. Lorentza, przyznawaną przez Holenderską Akademię Królewską. Patricia Osseweijer jest ambasadorką uczelni w Brazylii oraz doradczynią Prezydenta Uniwersytetu Technicznego w Delft.