Kazimierz Krupa

Kazimierz Krupa

[:pl]Ekonomista, aktywny uczestnik, komentator i analityk polskiego rynku kapitałowego od okresu schyłkowego komunizmu, przez transformację, aż po chwilę obecną.

W latach 90. pełnił rolę radcy ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa, współtworzył Giełdę Energii, w której później pełnił funkcję doradcy zarządu. Był członkiem zespołu roboczego ds. medialnych przy gabinecie Leszka Balcerowicza, wicepremiera i  ministra finansów. Ukończył kursy zarządzania funduszami inwestycyjnymi, doradztwa inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych.

Jego szeroką wiedzę wzbogaca olbrzymie doświadczenie medialne zdobyte podczas pełnienia funkcji redaktora naczelnego w takich tytułach prasowych jak „Forbes” (2007-14), „Prawo i gospodarka” (2002), Pieniądz” (2000) oraz „Parkiet” (1994-98).

Publicysta, autor licznych artykułów prasowych, analiz i raportów gospodarczych.

[:en]Kazimierz Krupa is an economist, an active participant, commentator and analyst of the Polish capital market – since the decline of communism, through the period of transformation, until today.

In the 1990s he was counsellor to the minister at the Ministry of State Treasury and co-founder of the Energy Exchange, where he was in the role of advisor to the Board later on. Kazimierz Krupa was a member of the media working team at the cabinet of Deputy Prime Minister and Minister of Finance Leszek Balcerowicz. He attended training courses on investment funds management, investment advisory services and securities brokerage.

His extensive knowledge is supported by broad media experience gained when working as editor in chief at such press titles as Forbes (2007-14), Prawo i gospodarka (2002), Pieniądz (2000) and Parkiet (1994-98).

Journalist and writer, author of numerous press articles, analyses and business reports.[:]