Wojciech Hanke

Wojciech Hanke

Kierownik Zakładu Epidemiologii Środowiskowej oraz Zastępca Dyrektora ds. Naukowych. Jego zainteresowania naukowe dot. negatywnego wpływu środowiska. Konsultant Krajowy Ministra Zdrowia w dziedzinie Zdrowia Środowiskowego angażuję się upowszechnienie wiedzy z zakresu jakości powietrza i jego wpływu na zdrowie oraz wypracowanie i promowanie dobrych praktyk w celu poprawy jakości powietrza i tym samym ograniczania ekspozycji na jego zanieczyszczenia.