Joanna Mankiewicz-Boczek

Prof. Joanna Mankiewicz Boczek

[:pl]Ekspert w zakresie biologii molekularnej i ekotoksykologii.

Ekspert ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania wiedzy dla wdrażania założeń ekohydrologii, w tym diagnozowania stanu ekosystemów, wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem, opracowania strategii rekultywacji z udziałem mikroorganizmów i rozwiązań biotechnologii ekologicznych.

 [:en]Expert in molecular biology and ecotoxicology.

Expert with particular emphasis on the use of knowledge for the implementation of the ecohydrological principles, including diagnosing the state of ecosystems, early warning against threat, develop a remediation strategy with the participation of microorganisms and solutions of ecological biotechnologies.[:]