Elżbieta Solarska

Solarska

Kierownik Pracowni Żywności Ekologicznej w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jest autorką i współautorką ok. 120 publikacji i monografii, zrealizowała  ok. 30 projektów badawczych. Za swoje zasługi naukowe Profesor otrzymała  odznaczenia międzynarodowe i nagrody krajowe m.in.; nagrodę PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, dwukrotnie nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za opracowanie i upowszechnienie  ekologicznych technologii uprawy chmielu  i nowych bioproduktów.