Produkty zaprezentowali również przedsiębiorcy działający w sferze bio

newsletter24112017

V Miedzynarodowy Kongres Biogospodarki, to nie tylko interesujące sesje. Swoje produkty zaprezentowali również przedsiębiorcy działający w sferze bio – w strefie wystawienniczej można było obejrzeć między innymi produkty spożywcze wysokiej jakości, takie jak miody, sery kozie czy wyroby garmażeryjne, a także kosmetyki.