POLSKA TECHNOLOGIA NA AMERYKAŃSKIEJ ZIEMI

Amerykanie wybudują w Grand Forks w Dakocie Północnej innowacyjną biorafinerię w oparciu o polską technologię dostarczoną przez firmę Biotechnika z Łodzi. Technologia wykorzystywana jest do produkcji bioetanolu oraz biogazu. Jako surowiec wykorzystywane są odpady z przetwarzania buraków cukrowych i ziemniaków. Firma Biotechnika z Łodzi opracowała unikatowy w skali światowej układ procesowy o niezwykle wysokiej efektywności. Podczas wieczornej gali VI Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki planowane jest uroczyste podpisanie kontraktu na budowę biorafinerii.