Polska Platforma Technologiczna Transportu Ekologicznego

PPTTE to wynik ponad dwuletniej współpracy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów  Badawczych UE z przedstawicielami sektora transportowego. W działania te zaangażowane było Ministerstwo Gospodarki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie PPTTE tworzą głównie producenci pojazdów, części lub podzespołów pojazdów, a ich prace koordynuje Polska Izba Motoryzacji.

 

Celem działań Platformy jest wdrażanie innowacyjnych i ekologicznych technologii
w transporcie drogowym oraz szynowym, prace nad udoskonalaniem tradycyjnych silników spalinowych oraz rozwój napędów alternatywnych np. hybrydowych, elektrycznych czy gazowych.

 

Ponadto podejmowane są działania lobbingowe, których celem jest wprowadzenie w życie rozwiązań infrastrukturalnych, drogowych, fiskalnych – przyjaznych pojazdom ekologicznym oraz działania o charakterze informacyjnym, wizerunkowym, promocyjnym w społeczeństwie, samorządach lokalnych, etc. Przy Izbie funkcjonuje też Sekcja Pojazdów Ekologicznych, której członkami są głównie producenci i importerzy samochodów elektrycznych.

 

O transporcie ekologicznym i biorafineriach rozmawiano podczas V Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki. Śledźcie naszą stronę na bieżąco, już niedługo pojawią się na niej prezentacje prelegentów.