Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki (PPT BG)

newsletter19112017_02

Z inicjatywy grupy założycielskiej składającej się z: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Polskiego Instytutu Motoryzacji, Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytutu Technologii Drewna, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Wrocławskiego Parku Technologicznego, a także partnerów przemysłowych: Grupa Maspex, Hasco-Lek S.A., F.Z.N.P. Biochefa, Fabryka Papieru i Tektury Beskidy S.A., Pack Plus Sp. z o.o., Sp. K., Ovopol Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.,  Szkuner Sp. z o.o., Herbapol Lublin S.A. we wrześniu 2014 r. została utworzona Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki.

 

PPT BG jest dobrowolnym porozumieniem publicznych i prywatnych instytucji zainteresowanych rozwojem biogospodarki w Polsce. Celem strategicznym Platformy jest integracja rodzimego potencjału intelektualnego i badawczego oraz wprowadzenie intersektorowego, zintegrowanego działania dla rozwoju biogospodarki w Polsce mającego na celu lepsze wykorzystanie odnawialnej biomasy i strumienia odpadów do tworzenia nowych bioproduktów i usług oraz rozwijania produkcji żywności funkcjonalnej i prozdrowotnej.

 

Obecnie w platformie uczestniczy 35 przedsiębiorstw, 30 uczelni i instytutów badawczych, 2 parki technologiczne, Polska Platforma Technologiczna Biopaliw i Biokomponentów, Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw oraz Stowarzyszenie EdP.

 

Prace PPT BG koordynuje Politechnika Łódzka reprezentowana przez prof. dr hab. inż. Stanisława Bieleckiego, który będzie jednym z panelistów V Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, który odbędzie się w dniach 20-21 listopada w hotelu Vienna House Andel’s w Łodzi.