Platforma Bioregionów

W dniu 06 października 2016 r. została utworzona, z inicjatywy Województwa Łódzkiego, platforma współpracy o nazwie „Bioregiony Centralnej i Wschodniej Europy”, do której przystąpiło 8 województw (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie i wielkopolskie).

Celem działania Platformy Bioregionów jest:

  1. budowanie sieci powiązań i integrowanie interesariuszy biogospodarki w Centralnej i Wschodniej Europie, włączając przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, instytucje finansowe, administrację publiczną i społeczeństwo;
  2. definiowanie wspólnych strategii, planów działań, inicjatyw, projektów, jak również rozwijanie narzędzi dla wspierania   rozwijania inwestycji w sektorze biogospodarki;
  3. tworzenia synergii pomiędzy instrumentami dostępnymi na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym;
  4. zapewnienie transferu najlepszych praktyk, dzielenie się wiedzą, wspólne uczenie się, szkolenia i edukacja we  spółpracy z bardziej zaawansowanymi regionami;
  5. promocja idei zrównoważonej biogospodarki;
  6. inicjowanie wspólnych projektów regionalnych i międzyregionalnych o znaczeniu strategicznym dla rozwoju sektora biogospodarki.

Platforma Bioregionów (plik do pobrania)

LogaUEEFRR