Maciej Zalewski

Prof. Maciej Zalewski

Twórca koncepcji ekohydrologii, dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk.

Kierownik Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz od ponad kilkunastu lat stały współpracownik UNESCO. Międzynarodowy, ceniony ekspert w dziedzinie gospodarki wodnej i ekologii.