[:pl]

Slider

O KONGRESIE

MKB_Banner_PL

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018 ma na celu wspomóc rozwój biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku będziemy omawiali zagadnienia związane między innymi z  walką ze smogiem, cyfryzacją w obiegu zamkniętym, nowoczesnymi technologiami w biogospodarce, czy żywnością wysokiej jakości.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018 odbędzie się 24 września w Łodzi, a jego głównym organizatorem jest Województwo Łódzkie. Tegoroczny Kongres zgromadzi około 800 uczestników, wśród których będą między innymi eksperci wywodzący się z samorządów, organów ustawodawczych, przedsiębiorców, przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji pozarządowych. Główne cele Kongresu to wymiana doświadczeń i wiedzy między Bioregionami Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwiększenie udziału przemysłu w lokalnej biogospodarce i programach rozwój bioekonomii na poziomie krajowym.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki odbędzie się w Hotelu Ambasador Premium, ul. Kilińskiego 145.

UDZIAŁ W KONGRESIE JEST BEZPŁATNY

Do VI MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU BIOGOSPODARKI ZOSTAŁO:

AKTUALNOŚCI

newsletter13102017
[:pl]Biogospodarka – co to takiego? [:]

[:pl]To interdyscyplinarna gałąź gospodarki związana z procesami i technologiami przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych, ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw, ze zrównoważonym...

13 10 2017
newsletter09102017
[:pl]Dziś wystartował jubileuszowy Bridgestone World Solar Challenge![:en]Bridgestone World Solar Challenge – the largest race of solar powered vehicles has started![:]

[:pl]Dziś wystartował jubileuszowy Bridgestone World Solar Challenge czyli największy wyścig pojazdów napędzanych energią słoneczną. Wśród 42-óch reprezentacji z całego świata – Polska i studenci Politechniki...

09 10 2017
newsletter06102017
[:pl]Działasz w sferze “bio” i chcesz posłuchać o najnowszych trendach w biogospodarce? [:en]Your business is oriented around “bio”? You want to hear about most recent trends in bioeconomy?[:]

[:pl]Obserwuj naszą stronę – już niedługo rozpoczniemy rejestrację![:en]Stay tuned, registration for Bioeconomy Congress is starting soon![:]

06 10 2017
Bioeconomy-zaslepka_header kopia
[:pl]TEMATYKA MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU BIOGOSPODARKI[:en]THEMES OF THE European Bioeconomy[:]

[:pl]Międzynarodowy Kongres Biogospodarki jest pierwszą w Polsce inicjatywą naukowo-gospodarczą, podczas której spotykają się przedstawiciele świata nauki, biznesu, administracji samorządowej oraz instytucji państwowych, aby przedyskutować wyzwania...

16 08 2017

KONTAKT

ADRES

ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź

TELEFON

tel: (+48 042) 291 98 40
fax: (+48 042) 291 98 41

E-MAIL

kongres@lodzkie.pl
przedsiebiorczosc@lodzkie.pl

LogaUEEFRR

[:en]
Slider

ABOUT CONGRESS

MKB_Banner_EN

The European Bioeconomy Congress Lodzkie 2018 is aimed at supporting development of bioeconomy in Central and Eastern European Bioregions. The problems to be discussed this year include the battle against smog, digitization in closed cycle, modern technologies in bioeconomy and high-quality food.

The European Bioeconomy Congress Lodzkie 2018 will be held on September 24th, 2018, in Lodz, Poland. The main organizer is the Lodzkie Region. This year’s Congress will be a gathering of ca. 800 participants, including experts with roots in local governments and regulatory bodies, representatives of business, academia and NGOs. Objectives of the Congress are: to network Central and Eastern European Bioregions, to support transfer of knowledge between European bioregions; to increase industry involvement in local bioeconomy value chains as well as to increase participation in the European and national programmes supporting bioeconomy development.

The European Bioeconomy Congress Lodzkie 2018 will be held in Hotel Ambasador Premium, Kilinskiego 145 Str Lodz.

PARTICIPATION IN THE CONGRESS IS FREE

The time remaining to the beginning of the European Bioeconomy Congress

NEWS

[:pl]Ewa Kochańska[:en]Ewa Kochanska[:]

[:pl]Ekspert w zakresie transferu technologii i współpracy nauki i gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i energetyki. Kierowała ponad 100 krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi...

30 08 2018
patermann_009 minimiertxxx
Christian Patermann

[:pl]Międzynarodowy ekspert i konsultant w dziedzinie biogospodarki. Na przestrzeni lat pełnił liczne, wysokie funkcje w świecie polityki, nauki i technologii. Był dyrektorem ds. biotechnologii, rolnictwa...

30 08 2018
Josef Glosslxxxx
Josef Glössl

[:pl]Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych, Wiedeń, Austria.Profesor zwyczajny genetyki stosowanej i biologii komórkowej na Uniwersytecie Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu (BOKU), a...

30 08 2018
woda
[:pl]O EKOHYDROLOGII NA KONGRESIE[:en]ABOUT ECOHYDROLOGY DURING THE CONGRESS[:]

[:pl]W obliczu globalnych zmian klimatu zasoby wody są jednym z kluczowych elementów dla rozwoju biogospodarki, stanowiącej synergistyczny element ekonomii cyrkularnej.

27 08 2018

CONTACT US

ADRESS

Street Tuwima 22/26
90-002 Łódź

PHONE

tel: (+48 42) 291 98 40
fax: (+48 42) 291 98 41

E-MAIL

kongres@lodzkie.pl
przedsiebiorczosc@lodzkie.pl

LogaUEEFRR_EN

[:]