[:pl]

Slider

O KONGRESIE

MKB_Banner_PL

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018 ma na celu wspomóc rozwój biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku będziemy omawiali zagadnienia związane między innymi z  walką ze smogiem, cyfryzacją w obiegu zamkniętym, nowoczesnymi technologiami w biogospodarce, czy żywnością wysokiej jakości.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018 odbędzie się 24 września w Łodzi, a jego głównym organizatorem jest Województwo Łódzkie. Tegoroczny Kongres zgromadzi około 800 uczestników, wśród których będą między innymi eksperci wywodzący się z samorządów, organów ustawodawczych, przedsiębiorców, przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji pozarządowych. Główne cele Kongresu to wymiana doświadczeń i wiedzy między Bioregionami Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwiększenie udziału przemysłu w lokalnej biogospodarce i programach rozwój bioekonomii na poziomie krajowym.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki odbędzie się w Hotelu Ambasador Premium, ul. Kilińskiego 145.

UDZIAŁ W KONGRESIE JEST BEZPŁATNY

Do VI MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU BIOGOSPODARKI ZOSTAŁO:

AKTUALNOŚCI

newsletter05112017
[:pl]Agrobiotechnologia – biotechnologia w rolnictwie[:]

[:pl] Agrobiotechnologia to typ rolnictwa wykorzystujący inżynierię genetyczną i inne osiągnięcia współczesnej biotechnologii. Ta forma uprawy jest przyszłościowa i stanowi coraz bardziej liczącą się konkurencję,...

05 11 2017
newsletter04112017
[:pl]Biogospodarka – nowy kierunek studiów[:]

[:pl] Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej od roku akademickiego 2016/2017 utworzył nowy kierunek studiów inżynierskich – biogospodarka.   Biogospodarka to interdyscyplinarny kierunek...

04 11 2017
newsletter03112017
[:pl]Iron Warriors i ich EcoArrow – ekonomiczny i ekologiczny samochód[:en]Iron Warriors and their EcoArrow – economical and ecological car[:]

[:pl]Łódzcy studenci – Iron Warriors i ich EcoArrow to rekordziści Polski w jeździe na kropelce Shell EcoMarathon. Na jednym litrze paliwa są w stanie przejechać...

03 11 2017
newsletter31102017
[:pl]Jerzy Buzek – ekspert Kongresu Biogospodarki 2017[:en]Jerzy Buzek – expert of the Bioeconomy Congress 2017[:]

[:pl]Drugim ekspertem, którego można będzie spotkać podczas Kongresu Biogospodarki 2017 będzie Jerzy Buzek. Jako Prezes Rady Ministrów wprowadził Polskę do NATO i negocjował warunki przystąpienia...

31 10 2017

KONTAKT

ADRES

ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź

TELEFON

tel: (+48 042) 291 98 40
fax: (+48 042) 291 98 41

E-MAIL

kongres@lodzkie.pl
przedsiebiorczosc@lodzkie.pl

LogaUEEFRR

[:en]
Slider

ABOUT CONGRESS

MKB_Banner_EN

The European Bioeconomy Congress Lodzkie 2018 is aimed at supporting development of bioeconomy in Central and Eastern European Bioregions. The problems to be discussed this year include the battle against smog, digitization in closed cycle, modern technologies in bioeconomy and high-quality food.

The European Bioeconomy Congress Lodzkie 2018 will be held on September 24th, 2018, in Lodz, Poland. The main organizer is the Lodzkie Region. This year’s Congress will be a gathering of ca. 800 participants, including experts with roots in local governments and regulatory bodies, representatives of business, academia and NGOs. Objectives of the Congress are: to network Central and Eastern European Bioregions, to support transfer of knowledge between European bioregions; to increase industry involvement in local bioeconomy value chains as well as to increase participation in the European and national programmes supporting bioeconomy development.

The European Bioeconomy Congress Lodzkie 2018 will be held in Hotel Ambasador Premium, Kilinskiego 145 Str Lodz.

PARTICIPATION IN THE CONGRESS IS FREE

The time remaining to the beginning of the European Bioeconomy Congress

NEWS

Aneta Kazmierska-Patrzyczna
Aneta Kaźmierska-Patrzyczna

[:pl]Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej nt.: System zarządzania wodami, a osiąganie celów...

04 09 2018
Aleksandra Klonowska- Szałek
Aleksandra Klonowska Szałek

[:pl]Pomysłodawczyni i współzałożycielka portalu rezerwacyjnego Slowhop.com z najbardziej klimatycznymi noclegami w Polsce. Wcześniej związana z niemieckim portalem DaWanda i międzynarodową agencją Public Relations Fleishman-Hillard. Miłośniczka...

04 09 2018
Adam Strzelecki
Adam Strzelecki

[:pl]Socjolog, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant na Wydziale Zarządzania UW, kierownik projektów w centrum kolokacji EIT Food w Warszawie,...

04 09 2018
Adam Puchejda
Adam Puchejda

[:pl]Dziennikarz, badacz społeczny, tłumacz i redaktor, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator EIT Food Government Executive Academy. Studiował literaturę, filozofię, historię i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie...

04 09 2018

CONTACT US

ADRESS

Street Tuwima 22/26
90-002 Łódź

PHONE

tel: (+48 42) 291 98 40
fax: (+48 42) 291 98 41

E-MAIL

kongres@lodzkie.pl
przedsiebiorczosc@lodzkie.pl

LogaUEEFRR_EN

[:]