O KONGRESIE

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki to cykliczne wydarzenie organizowane przez Województwo Łódzkie. Jest to największe wydarzenie integrujące polskie i europejskie firmy oraz instytucje różnych sektorów wokół idei rozwoju biogospodarki oraz biospołeczności.

Poprzez uczestnictwo w panelach dyskusyjnych i sesjach tematycznych udział w nim biorą przedstawiciele środowisk biznesowych, samorządowych, sfery badawczo – naukowej, organizacji oraz instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój biogospodarki, zarówno z Polski, jak i z Europy. Jest to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie międzynarodowym, a także nawiązania nowych kontaktów biznesowych, wzrostu eksportu oraz promocji nie tylko województwa, ale przede wszystkim łódzkich przedsiębiorców.

Najważniejszym przesłaniem Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki jest promowanie biogospodarki jako branży o ogromnym potencjale oddziaływania na rozwój gospodarczy i społeczny regionów. To wydarzenie dla wszystkich, którzy są zainteresowani wymianą wiedzy i praktycznymi rozwiązaniami w zakresie m.in.: biotechnologii przemysłowej, zmiany klimatu, smogu, zrównoważonego rolnictwa, gospodarowania odpadami i chemikaliami, bioinnowacji, kwestii związanych z rozwojem srebrnej gospodarki, zielonych zamówień publicznych oraz medycyny przeciwstarzeniowej.

AKTUALNOŚCI
MKB 2019

VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES BIOGOSPODARKI JUŻ ZA NAMI!

 

Blisko stu prelegentów i ponad siedmiuset uczestników z Polski i świata spotkało się, by rozmawiać o zrównoważonym rozwoju, bioekonomii, zmianach społecznych i najnowszych technologiach sprzyjających ochronie środowiska, wszystko po to żeby przeciwdziałać negatywnym zmianom klimatycznym, ale też wesprzeć ten istotny sektor polskiej gospodarki. VII Międzynarodowy Kongres Biogospodarki – unikalne forum nauki, polityki i biznesu organizowane przez Województwo Łódzkie  – odbył się 7 października w Łodzi.

 

Troska o wspólny dom, jakim jest Ziemia oraz o przyszłość kolejnych pokoleń to nadrzędna idea powracająca w wystąpieniach podczas sesji plenarnej Kongresu. Przemawiający w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński zwrócił uwagę, że koncepcje i cele wypracowane podczas całodziennych rozmów stają się składowymi strategii zrównoważonego rozwoju naszego regionu. – Muszę podkreślić też rolę jaką w budowaniu bioróżnorodności pełnią niewielkie ekospołeczności. Ich zaangażowanie jest kluczowe. Cieszę się, że Samorząd Województwa Łódzkiego może mieć znaczący wkład w ich integrowanie, szczególnie na obszarach wiejskich, chociażby poprzez nasz program grantów dla sołectw – podkreślał w podsumowaniu Kongresu, dziękując eksportom, ale też firmom i inicjatywom, które prezentowały się w czasie wydarzenia.

 

Wielokrotnie podczas spotkań i paneli podkreślano różnorodność zagadnień, składających się na pojęcie biogospodarki i konieczność właściwego wykorzystania szans kolejnej perspektywy unijnego dofinansowania.

 

– Większość zadań dotyczących polityki klimatycznej, w tym i biogospodarki jest finansowana ze środków europejskich. Komisja Europejska stawia nam bardzo poważne wyzwania, przeznaczając na te cele 25% budżetu – mówił Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. – Zgodnie z naszymi założeniami odnawialne źródła energii do 2030 r. stanowić będą ponad 21% – zadeklarował.

 

Aby skutecznie działać, należy precyzyjnie zdiagnozować problemy, w czym pomagają przygotowywane przez Komisję badania i narzędzia prawne. Tomasz Calikowski z Dyrekcji Badań i Innowacji KE „Zdrowa Planeta” wskazał wśród głównych celów zachowanie bioróżnorodności i dostępu do wody pitnej, zmniejszenie produkcji zwierzęcej czy ograniczenie degradacji środowiska, przypominając, że Komisja chce uczynić Europę kontynentem neutralnym klimatycznie.

 

Wiedzą o najnowszych rozwiązaniach w poszczególnych dziedzinach biogospodarki podzielili się najwyższej klasy specjaliści. Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zauważyła, że mądre gospodarowanie zasobami odnawialnymi, a docelowo wprowadzenie obiegu zamkniętego, wymaga nie tylko technologicznych innowacji, ale także szerokich zmian świadomościowych, jako ważne obszary rozwoju wskazując wykorzystanie surowców rolnych do produkcji bioenergii czy uprawę nowych odmian roślin odpornych na zmiany klimatyczne. O ekohydrologii w odniesieniu do rolnictwa opowiadał prof. dr hab. Maciej Zalewski, dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN, zaś Marta Krawczyk z Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. przybliżyła złożoną kwestię recyklingu opakowań, których w samej Polsce wytwarza się rocznie 5,8 milionów ton.

 

Przedstawiciele władz samorządowych, biznesu czy świata nauki uczestniczący w Kongresie mogli wybierać spośród, aż 18 prelekcji z udziałem znakomitych ekspertów. Podczas dwóch sesji panelowych w salach Hotelu Vienna House Andel’s Lodz poruszono szerokie spektrum tematów, począwszy od najbardziej palących problemów regionu jak smog czy zmiana klimatu w województwie łódzkim, poprzez zrównoważone rolnictwo, gospodarowanie odpadami i chemikaliami, bioinnowacje, kwestie związane z rozwojem srebrnej gospodarki oraz medycyny przeciwstarzeniowej, skończywszy na zielonych zamówieniach publicznych czy zagadnieniach własności intelektualnej.

 

W programie wydarzenia znalazło się także miejsce na część edukacyjno-popularyzatorską: warsztaty połączone z forum dyskusyjnym oraz eksperymentatorium, gdzie chętni mogli spróbować swych sił w wytwarzaniu żywności fermentowanej czy wykonaniu tradycyjnych elementów zdobniczych. Na małych adeptów ekologicznego stylu życia czekały zajęcia plastyczno-muzyczno-ruchowe, sprzyjające kształtowaniu troski o stan środowiska naturalnego od najmłodszych lat.

 

Na zakończenie Kongresu rozstrzygnięto konkurs na najlepsze ekosołectwo. Jury  swoją nagrodę przyznało sołectwu Dalików. Natomiast nagrodę publiczności zdobyło sołectwo Stolec.

GALERIA
2019
KONTAKT
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Prawno-Organizacyjny

Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Koordynatorzy wydarzenia:

Marta Zduniak

Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości,
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

marta.zduniak@lodzkie.pl
 +48 42 663 37 06

Milena Lasocka

Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości,
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

milena.lasocka@lodzkie.pl
 +48 42 663 37 06

Kinga Gołębiewska

Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości,
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

kinga.golebiewska@lodzkie.pl
 +48 42 291 98 39