Otto Schmidt

Otto Schmidt jest szwajcarskim specjalistą w zakresie agroekonomii. Od 1990 roku pracuje naukowo w instytucie badawczym FiBL, prowadząc badania w dziedzinie ekonomiki rolnictwa, marketingu rolnego oraz polityki w zakresie żywności pochodzenia rolnego, a także standardów żywności organicznej i upraw organicznych. Uczestniczył w wielu projektach europejskich oraz grupach eksperckich Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych (raport SCAR II, ocena efektów 6. i 7. Programu Ramowego; implikacje rozwoju biogospodarki w UE). W ostatnim czasie uczestniczył w pracach unijnej grupy eksperckiej Food 2030, przy opracowywaniu propozycji misji i obszarów badań naukowych, jaki zostaną uwzględnione w 9. Programie Ramowym Badań i Innowacji.