O EKOHYDROLOGII NA KONGRESIE

woda

W obliczu globalnych zmian klimatu zasoby wody są jednym z kluczowych elementów dla rozwoju biogospodarki, stanowiącej synergistyczny element ekonomii cyrkularnej.

Dotychczasowe podejście mechanistyczne było wystarczające w gospodarce wodnej, gdy zapotrzebowanie na wodę było ograniczone, a procesy klimatyczne znacznie bardziej stabilne. Problemy narastają w momencie, gdy zapotrzebowanie na wodę wzrasta, a okresy suszy nasilają się….

O tym oraz o innych aspektach ekohydrologii, a także o metodach poprawy jakości wody posłuchamy podczas panelu „Ekohydrologia – rozwiązania bliskie naturze dla biogospodarki i ekonomii cyrkularnej” – sala Grecka, godz. 16.30-18.30.

Partnerem Merytorycznym panelu jest Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO.