Nowi sygnatariusze regionów

newsletter25112017

Podczas pierwszego dnia V Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki byliśmy świadkami ważnego wydarzenia. Do platformy współpracy „Bioregiony Centralnej i Wschodniej Europy” dołączyli nowi sygnatariusze z następujących regionów: Lubuskiego, Opolskiego, Świętokrzyskiego oraz węgierskiego Csongrad.

Celem platformy jest wymiana doświadczeń i wiedzy związanych z biogospodarką, podejmowanie wspólnych inicjatyw oraz projektów badawczych. Regiony będą również wspomagać rozwój biotechnologii, promować żywności ekologiczną i dbać o edukację swoich mieszkańców.