Marta Kutyna

Marta Kutyna-Bakalarska

Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie MASPEX Wadowice, Członek Rady Nadzorczej CLC North-East Sp. z o.o., bierze udział w obszarze budowania ekosystemu innowacji, także w oparciu o współpracę ze start-upami i sektorem nauki. Posiada doświadczenie w zespołach wdrażających innowacje, prowadzących prace B+R, jako Dyrektor Inwestycyjny zarządzała portfelami 3 funduszy private eqiuty, ekspert PARP i NCBR w zakresie oceny projektów B+R oraz inwestycyjnych.