Margarita Aguilera

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Granadzie (Katedra Mikrobiologii), gdzie uczestniczy w pracach grupy badawczej BIO-190. Pracuje także w Instytucie Żywienia i Technologii Żywności (INYTA) oraz w Instytucie Zdrowia Biologicznego (IBS). Ukończyła studia pierwszego stopnia w zakresie farmacji (UGR, 1995), biochemii (UGR, 1997), nauki o żywieniu i technologii żywności (2012) oraz studia drugiego stopnia z zakresu mikrobiologii środowiskowej (UGR, 1999) i biotechnologii (UGR, 2002). Ponadto, posiada doktorat z taksonomii mikrobiologicznej, biotechnologii i genetyki (UGR, 2002). Ma na swoim koncie szereg wyjazdów naukowych do krajów europejskich, w ramach umów stypendialnych i kontraktów realizowanych w takich miejscach jak np. GBF (Brunszwik, Niemcy), INRA (Jouy en Josas, Francja), Yorkill Hospital University w Glasgow (Wielka Brytania); Komisja Europejska – JRC-IHCP (Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta (2006-2008) oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (2018). Uczestniczyła w koordynacji projektu klinicznego zastosowania wyników badań naukowych w Zakładzie Farmakogenetyki Szpitala Uniwersyteckiego (HUVN-Granada 2008-2012). Jej główne osiągnięcia odzwierciedlają interdyscyplinarne doświadczenia w dziedzinie taksonomii i filogenezy mikroorganizmów, biotechnologii, technologii omicznych, mikrobioty jelitowej, farmakogenomiki, mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie oraz bakteryjnych preparatów enzymatycznych w żywności. Jest autorką 45 artykułów opublikowanych w czasopismach SCI oraz 10 rozdziałów w publikacjach książkowych, a także promotorką siedmiu rozpraw doktorskich i licznych prac magisterskich studentów różnych kierunków. Uczestniczyła (jako autorka i/lub partner) w ponad 20 projektach badawczo-rozwojowych oraz dotyczących transferu technologii w formule partnerstwa prywatno-publicznego (na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym) oraz w licznych powiązanych z nimi projektach współpracy. Jest członkiem Hiszpańskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego (SM) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego (ASM).