Marcin Mitał

Doktorant Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista ds. wdrażania projektów, wykładowca akademicki w zakresie pierwszej pomocy i zdrowia publicznego. Działacz społeczny: były wiceprzewodniczący samorządu doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Współtwórca X Harbor, spółki będącej nanoinkubatorem technologii. Razem z inicjatywą Green Hub tworzy oddolne inicjatywy związane ze zdrowiem, środowiskiem i GOZ.