Magdalena Kozłowska

fot: Grzegorz Krzyzewski

Prezes i założycielka firmy NapiFeryn BioTech. Ukończyła Politechnikę Łódzką oraz Professional Doctorate in Engineering na Uniwersytecie Technicznym w Delft, Holandia), pracownik zespołów badawczo-rozwojowych specjalizujący się w tworzeniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych, pracowała w międzynarodowych korporacjach: Crucell, DSM Biotechnology Center, czy w jednostkach naukowych (Uniwersytet Techniczny w Delft) jako naukowiec i inżynier procesowy.