List intencyjny, w celu rozwoju miast dodatnich energetycznie, zrównoważonych i przyjaznych mieszkańcom

newsletter26112017

W poniedziałek 20 listopada regiony Lubelskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Pomorskie, Świętokrzyskie oraz Europejska Platforma Technologiczna Budownictwa podpisały list intencyjny, w celu rozwoju miast dodatnich energetycznie, zrównoważonych i przyjaznych mieszkańcom. Dzięki takim inicjatywom, możliwe będzie wzmocnienie nie tylko potencjału ekonomicznego zaangażowanych regionów, ale i gospodarki narodowej, dlatego są one szczególnie cenne dla konkurencyjności naszego kraju w Europie i na świecie.