Leśne gospodarstwa węglowe

newsletter12112017a

Lasy Państwowe rozpoczęły w 2017 roku realizację pilotażowego projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych (LGW), wypełniając tym samym międzynarodowe zobowiązania w zakresie polityki klimatycznej oraz założenia Polityki Leśnej Państwa.

 

Celem projektu jest zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych (m.in. podtlenku azotu, metanu) przez lasy. Kluczowym elementem LGW jest zidentyfikowanie tych działań w gospodarce leśnej, które, w polskich warunkach przyrodniczo-gospodarczych, mogą wywoływać efekt dodatkowej akumulacji węgla organicznego. Przedmiotem badań w tym zakresie będą m.in. podsadzenia, wzbogacanie stanu odnowień, odnowienia naturalne czy wprowadzanie gatunków szybkorosnących. Istotną wartością dodaną projektu ma być również profesjonalizacja systemów informatycznych służących do automatycznego obliczania zawartości węgla w ekosystemie leśnym.

 

Projekt pilotażowy Leśne Gospodarstwa Węglowe będzie realizowany do końca 2026 roku, w kilkudziesięciu nadleśnictwach w Polsce. Mogą w nim uczestniczyć także inne podmioty, np. właściciele lasów prywatnych, jako wytwórcy wspierający projekt. Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie się do właściwego terytorialnie nadleśnictwa.

 

Minister Jan Szyszko podczas COP22 w Marrakeszu promował polski postulat o wykorzystaniu lasów do zmniejszenia koncentracji CO2 w atmosferze.

 

Kwestie związane z ochroną klimatu będą poruszane podczas zbliżającego się Kongresu Biogospodarki. Program: https://bioeconomy.lodzkie.pl/program-2/