Krzysztof Wójcik

Krzysztof Wójcik

Absolwent kierunku “ochrona środowiska” na Uniwersytecie Łódzkim. W WIOŚ w Łodzi pracuje od 2003 roku, od grudnia 2006 roku na stanowisku dyrektora Inspektoratu. W latach 2008 – 2009 oddelegowany do Europejskiej Agencji Środowiska w Kopenhadze jako ekspert krajowy ds. gospodarki odpadami. Pełnił również rolę eksperta krótkoterminowego z zakresu wdrażania Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych w Turcji (lata 2011 – 2013) oraz Macedonii w roku 2015.