Konkurs Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego

newsletter18112017

Jest to pilotażowy projekt organizowany przez Województwo Łódzkie, którego głównym celem jest wyróżnienie gmin wdrażających z sukcesem strategię gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), zrównoważonych i harmonijnie wspierających środowisko naturalne, wspierających rozwój lokalnego przemysłu wykorzystującego zasoby biomasy, a także stanowiących wzór dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zrównoważonej gospodarki. Celem przedsięwzięcia jest także pokazywanie, umacnianie i budowanie pozytywnego wizerunku gmin, przedstawienie ich zaangażowania w tworzenie pozytywnych warunków rozwoju i życia mieszkańców oraz dbałości o środowisko.

 

Uczestnikami Konkursu mogą być gminy województwa łódzkiego, których prężna działalność lokalna jest godna zauważenia, zaprezentowania i docenienia.

 

Ceremonia wręczenia nagród dla laureatów Konkursu odbędzie się podczas uroczystej kolacji pierwszego dnia Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, który odbędzie się w dniach 20-21 listopada w hotelu Vienna House Andel’s w Łodzi.