Konkurs „Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego”

newsletter27112017

Podczas V Kongresu Biogospodarki rozstrzygnięty został konkurs o tytuł „Najlepszej Biogminy Województwa Łódzkiego”. Tytuł ten stanowi wyróżnienie dla gmin wdrażających z sukcesem strategię gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), zrównoważonych i harmonijnie wspierających środowisko naturalne. Nagrody trafiły na ręce wójta Tomasza Stolarczyka (gmina Rząśnia) i burmistrz Mateusza Kamińskiego (gmina Rzgów). Gratulujemy laureatom i wyróżnionym.