KAMILA STRZELCZAK

Kamila Strzelczak

Dyrektor ds. Kontroli i Wsparcia Operacyjnego
SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce
SUEZ Consulting

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Prawa
i Administracji; magister ekonomii o specjalności transport i spedycja. Swoje bogate doświadczenie zdobywała m.in. na projektach infrastrukturalnych jak nadzór nad modernizacją linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol w roku 2005, czy nadzór nad modernizacją linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Zachodnia-Warszawa Okęcie w roku 2007.

Od tego czasu nadzorowała oraz koordynowała skomplikowane i rozbudowane projekty infrastrukturalne, np. zarządzanie kontraktem w zakresie budowy obwodnicy Mszczonowa, obwodnicy Serocka, nadzór nad realizacją robót budowlanych związanych z budową ul. Nowolazurowej w Warszawie, inwestorstwo zastępcze dla przygotowania
i kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych dla Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o., nadzór nad robotami budowlanymi na linii kolejowej nr 7, łączącej Warszawę z przejściem granicznym Dorohusk na Ukrainie (odcinek Otwock – Lublin), nadzór nad poprawą bezpieczeństwa i likwidacją zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych, nadzór nad realizacją prac na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew (na odcinku Czyżew –Białystok), a także między innymi pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach „Udrożnienia Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” oraz koordynację największego przedsięwzięcia budowlanego swoich czasów w Polsce – „Nadzór nad modernizacją linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna” w ramach projektów: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot B – odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy
i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych” i „Węzeł multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”.

Obecnie oprócz kierowania Działem Projektów Kluczowych aktywnie wspiera swoim bogatym doświadczeniem operacyjnym i prawnym Dyrektorów Regionalnych, obsługujących z 35 biur w całej Polsce ponad 170 projektów w realizacji.