Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski

[:pl]Representative, President of the Board, Global Compact Network Poland (GCNP).

W ONZ pracuje od 2002 roku. W latach 2009–2014 dyrektor biura United Nations Development Programme (UNDP) w Polsce, od 2004 do dziś Przedstawiciel GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi), od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub (powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez GCNP).[:en]Kamil Wyszkowski, Representative, President of the Board, Global Compact Network Poland (GCNP).

In the UN since 2002. In the years 2009-2014 – Director of the United Nations Development Programme (UNDP) office in Poland, since 2004 until now – Representative of Global Compact Network Programme (GCNP – the UN network co-ordinating  the co-operation with Business, cities, universities, public administration and NGOs), since 2011 – Director of the Know How Hub (established within UNDP Poland, currently managed by GCNP).[:]