Jarosław Chudzicki

Jarosław Chudzicki

 

Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, prodziekan ds. studiów, inżynier specjalista w zakresie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Od 2015 r. członek zespołu opracowującego program kształcenia w zakresie biogospodarki na kierunkach technicznych Politechniki Warszawskiej.