Gość honorowy – Pan prof. Jerzy Buzek zwrócił uwagę na zagrożenia…

newsletter23112017

Podczas pierwszej sesji plenarnej V Kongresu Biogospodarki, nasz gość honorowy – Pan prof. Jerzy Buzek zwrócił uwagę na zagrożenia, związane z rozwojem gospodarki przy jednoczesnym braku surowców, zmianach klimatycznych oraz zanieczyszczeniu wody czy gleby. Tylko jeśli uda nam się ich uniknąć, możemy myśleć o zrównoważonym rozwoju.