Ewa Kwapisz

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Ewa Kwapisz – Bioinnowacje w Browin Sp. z o.o. Sp.k.

Katarzyna Pietrzak

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Katarzyna Pietrzak – Bioinnowacje w Browin Sp. z o.o. Sp.k.

Monika Szymańska

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Monika Szymańska – Bioinnowacje – Sulimar Sp. z o.o.

Mariusz Supady

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Mariusz Supady – Bioinnowacje – Sulimar Sp. z o.o.

Leszek Komarowski

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Leszek Komarowski, Green Future lnvestment Sp. z o.o. – Perspektywy rozwoju biogazowni przemysłowo-utylizacyjnej w Kutnie.

Radosław Bujaśkiewicz

SESJA XIII

Temat prelekcji: POTENCJAŁ GEOTERMALNY – MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY

Radosław Bujaśkiewicz, Kierownik Wydziału Przedsięwzięć Przemysłowych, Departament Energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bartłomiej Świątczak

SESJA X

FORUM ANTYSMOGOWE

Bartłomiej Świątczak, Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.

Piotr Maks

SESJA X

FORUM ANTYSMOGOWE

Piotr Maks, Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Dorota Warzyńska-Badura

WARSZTATY

Temat warsztatów: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

Dorota Warzyńska-Badura, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Danuta Pusek

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Danuta Pusek, Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczony nauczyciel i pedagog. Wiele lat uczyła języka polskiego w liceum ogólnokształcącym. Od 10 lat pracuje w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Do zakresu jej obowiązków należą w szczególności sprawy dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego. Reprezentuje kraj na forum międzynarodowym. Jest to aktywne uczestnictwo w konferencjach poświęconych edukacji oraz udział w pracach grup roboczych utworzonych przez Komisję Europejską.
Aktualnie uczestniczy w spotkaniach Nieformalnej Grupy Roboczej działającej pod auspicjami OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) w ramach projektu Przyszłość Edukacji i Umiejętności: Edukacja 2030.

Ułatwienia dostępu