Andrzej Bednarz

SESJA VIII

Temat prelekcji: BIODEGRADOWALNE ELEMENTY, GOSPODARKA ODPADAMI

Andrzej Bednarz, dyrektor projektów w Polsce, TIRU – DALKIA wastenergy. Od 21 lat prowadzi własną międzynarodową spółkę konsultingową EXP-PECO Conseil mającą swoją siedzibę we Francji, specjalizującą się w doradztwie strategicznym, marketingowym i technologicznym ochrony środowiska (odpady, ścieki przemysłowe i energia) oraz przemysłu rolno-spożywczego. Spółka ma również swoje biuro w Polsce. Zajmował się kilkoma międzynarodowymi projektami instytucjonalnymi dla polskich samorządów I Funduszy Ochrony Środowiska. Ponadto prowadzi w Polsce wraz z grupą doświadczonych partnerów wiele innowacyjnych projektów. W grupie TIRU – DALKIA wastenergy jest od kilku lat odpowiedzialny za projekty realizowane w Polsce i krajach ościennych. Jak mówi, doświadczenie pracy w gospodarce odpadami w Polsce, a szczególnie w ostatnich latach, uczy, że często „Dopiero kończąc projekt wiemy, od czego trzeba było zacząć”. MOTTO w życiu: jak powiedział Antoine de Saint-Exupéry „Ziemi nie dziedziczymy po naszych przodkach, pożyczamy ją od naszych potomków”.

Piotr Dziugan

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

dr hab. Piotr Dziugan, prof. Politechniki Łódzkiej, biotechnolog. Autor ponad 60 artykułów, kierownik konsorcjum naukowo-przemysłowego, dwóch grantów NCBiR, zadań w dwóch grantach POiG (PARP), wykonawca w trzech grantach krajowych (KBN) i pięciu grantach międzynarodowych w tym trzech chińskich, menadżer grantu NCBiR, odbył 9 staży zagranicznych. W dorobku ma liczne autorstwa i współautorstwa patentów, autor pięciu wdrożeń przemysłowych w tym jednego w USA. Współpracuje z szeregiem małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Andrzej Dziubiński

SESJA XV

Temat prelekcji: REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

moderator

Andrzej Dziubiński, p.o. Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Geodeta Województwa Łódzkiego, absolwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie, geodeta uprawniony. Posiada doświadczenie zawodowe w wykonawstwie geodezyjnym i administracji. Od 2007 roku zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Agnieszka Dembińska

SESJA XII

Temat prelekcji: BEZPIECZNE GOSPODAROWANIE CHEMIKALIAMI W UNII EUROPEJSKIEJ

Agnieszka Dembińska, trenerka, konsultantka oraz auditor w dziedzinie bezpieczeństwa i środowiska. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska. Specjalizuje się w konsultingu i doradztwie środowiskowym oraz audytowaniu systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 na zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. Audytor w zakresie systemów ISO 14001, 9001, 45001 oraz specjalista BHP.

Jacek Chrząstek

SESJA VIII

Temat prelekcji: BIODEGRADOWALNE ELEMENTY, GOSPODARKA ODPADAMI

Jacek Chrząstek, Dyrektor Handlowy, Strabag Umweltanlagen GmbH Drezno, Niemcy. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, studia podyplomowe z zarządzania na Nijenrode University (Holandia) i Politechnice Wrocławskiej. Wieloletni pracownik administracji rządowej i firm inżynieryjno – konsultingowych. Autor i współautor szeregu opracowań z zakresu polityki ekologicznej, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami. Od 2004 roku kierował przygotowaniem i realizacją projektów w ramach Wspólnych Wdrożeń (Join Implementation) w oparciu o redukcję emisji biogazu ze składowisk odpadów oraz projektów wzbogacania biogazu składowiskowego. Od roku 2008, w ramach koncernu Strabag, zajmuje się rozwojem i wprowadzaniem na rynek polski technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, koncentrując się na technologiach kompostowania i wytwarzania biogazu z bioodpadów oraz geotermią wysokotemperaturową.

Hieronim Andrzejewski

SESJA III

Temat prelekcji: ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE – BIORÓŻNORODNOŚĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

Moderator

Hieronim Andrzejewski, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Absolwent biologii środowiskowej na Uniwersytecie Łódzkim. Zainteresowania: botanika, ekologia roślin, florystyka, ochrona przyrody. Od ponad 20 lat związany zawodowo z parkami krajobrazowymi. Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Łodzi. Autor i współautor licznych opracowań i artykułów z zakresu konserwatorskiej ochrony przyrody.

Ułatwienia dostępu