FORUM BIOREGIONÓW NA KONGRESIE

Forum Bioregionów to platforma wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniami i realizacją wspólnych inicjatyw. Na Kongresie Biogospodarki nastąpi przegląd dokonań poszczególnych regionów i dyskusja nad działaniami, które warto będzie podjąć w najbliższej przyszłości. Zapraszamy już 24 września do Hotelu Ambasador Premium.