Ewa Kochańska

Ekspert w zakresie transferu technologii i współpracy nauki i gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i energetyki. Kierowała ponad 100 krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi i doradczymi. Pełni funkcję Prezesa Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, koordynuje prace klastra Bioenergia dla Regionu oraz Łódzkiego klastra dobrej energii.