EWA KAPEL-ŚNIOWSKA

Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego;  koordynuje działania UMWŚ w projekcie RDI2CluB (Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki), współfinansowanym z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.