Josef Glössl

Josef Glosslxxxx

Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych, Wiedeń, Austria.Profesor zwyczajny genetyki stosowanej i biologii komórkowej na Uniwersytecie Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu (BOKU),
a w latach 2010-2018 był prorektorem ds. badań i międzynarodowej współpracy naukowej  tej uczelni. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Biogospodarki ICA (Stowarzyszenie Europejskich Uniwersytetów Przyrodniczych) oraz Zgromadzenia Delegatów Austriackiego Funduszu Nauki (FWF).