[:pl]Media na Kongresie[:en]Media at the Congress[:]

[:pl]Temat biogospodarki jest tematem chętnie poruszanym przez media. Nic dziwnego, całe nasze życie opiera się na życiu w harmonii, zgodnie z naturą. Efekty licznych działań mających cele edukacyjne, ale także proekologiczne, są chętnie poruszane i komentowane.
W 6 edycji Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki uczestniczyli przedstawiciele z 19 redakcji.
Informacje o Kongresie dotarły do liczby 64 655 381 osób. [:en]The topic of bioeconomy is a topic eagerly discussed by the media. No wonder, our whole life is based on living in harmony, according to nature. The effects of numerous activities aimed at educational but also pro-ecological goals are readily addressed and commented.
The six editions of the International Bioeconomy Congress were attended by representatives from 19 editorial offices.
Information on Congress reached the number of 64 655 381 people.[:]