Media na Kongresie

Temat biogospodarki jest tematem chętnie poruszanym przez media. Nic dziwnego, całe nasze życie opiera się na życiu w harmonii, zgodnie z naturą. Efekty licznych działań mających cele edukacyjne, ale także proekologiczne, są chętnie poruszane i komentowane.
W 6 edycji Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki uczestniczyli przedstawiciele z 19 redakcji.
Informacje o Kongresie dotarły do liczby 64 655 381 osób.