Edyta Urbaniak-Konik

Edyta Urbaniak-Konik

Dyrektor Komunikacji i Marketingu
SUEZ Polska

Magister prawa, ukończone studia podyplomowe z gospodarowania odpadami (SGGW). Posiada 25 lat doświadczenia w branży odpadowej. Od wielu lat związana z grupą SUEZ (dawniej: SITA), w tym 11 lat w funkcji członka zarządu SITA Starol.

Pracowała w zespołach odpowiedzialnych za zaprojektowanie, finansowanie, budowę i zarządzanie instalacjami do przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz inne niż niebezpieczne, stałych i płynnych o rocznym przepływie odpadów ponad 250 tys. ton.

Przez 5 lat członek Międzynarodowego Komitetu Technicznego Grupy SUEZ odpowiedzialnego za rekomendowanie instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów. Obecnie Dyrektor Komunikacji i Marketingu odpowiedzialna za marketingowe wdrażanie nowych produktów i wsparcie biznesu. Dokonała publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz popularno-naukowych.

25 lat doświadczenia w branży gospodarowania odpadami.

Specjalizacje:

  • Marketing strategiczny
  • Komunikacja
  • Rozwój biznesu
  • Badania rynku
  • Produkcja paliw z odpadów
  • Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych