Edyta Urbaniak-Konik

Edyta Urbaniak-Konik

[:pl]Dyrektor Komunikacji i Marketingu
SUEZ Polska

Magister prawa, ukończone studia podyplomowe z gospodarowania odpadami (SGGW). Posiada 25 lat doświadczenia w branży odpadowej. Od wielu lat związana z grupą SUEZ (dawniej: SITA), w tym 11 lat w funkcji członka zarządu SITA Starol.

Pracowała w zespołach odpowiedzialnych za zaprojektowanie, finansowanie, budowę i zarządzanie instalacjami do przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz inne niż niebezpieczne, stałych i płynnych o rocznym przepływie odpadów ponad 250 tys. ton.

Przez 5 lat członek Międzynarodowego Komitetu Technicznego Grupy SUEZ odpowiedzialnego za rekomendowanie instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów. Obecnie Dyrektor Komunikacji i Marketingu odpowiedzialna za marketingowe wdrażanie nowych produktów i wsparcie biznesu. Dokonała publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz popularno-naukowych.

25 lat doświadczenia w branży gospodarowania odpadami.

Specjalizacje:

 • Marketing strategiczny
 • Komunikacja
 • Rozwój biznesu
 • Badania rynku
 • Produkcja paliw z odpadów
 • Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych

[:en]Communications & Marketing Director
SUEZ Polska

Edyta Urbaniak-Konik holds the M.A. in Law title and a post-graduate diploma in waste management (Warsaw University of Life Sciences). She has 25 years of experience in the waste management sector. Working at SUEZ (formerly: SITA) for many years, including 11 years as SITA Starol Management Board Member.

She worked in teams that were responsible for designing, financing, construction and management of hazardous and other, solid and liquid waste processing plants with the annual throughput in excess of 250,000 tons.

For five years, Edyta Urbaniak-Konik has been a member of the International Technical Committee of SUEZ Group responsible for recommending mechanical waste processing installations. Currently, she is Communication & Marketing Director, in charge of new product marketing and business support. She published in ISI Master Journal List listed journals and in popular science magazines.

25 years of experience I the waste management sector.

Specialisations:

 • Strategic marketing
 • Communication
 • Business development
 • Market research
 • Waste fuel production
 • Hazardous waste processing

[:]