Małgorzata Stolarska

Małgorzata Stolarska

Koordynator merytoryczny projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) nt. suszy w Polsce pt.: „Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data”. Główny  autor opracowań metodycznych dla Polski w dziedzinie gospodarki wodnej, tj. planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz stref mieszania. Realizowała zadania i kierowała pracami w wielu projektach dotyczących modelowania hydrologicznego, adaptacji do zmian klimatu, bilansów wodnych, wdrażania Dyrektyw UE w dziedzinie polityki wodnej m.in. Wodnej, Azotanowej, substancji priorytetowych. Pracowała jako Doktor Hydrologii w jednostkach naukowych Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Geograficznych) oraz Polskiej Akademii Nauk. Od 2014 r. kierownik ds. projektów i rozwoju w firmie WIND-HYDRO z siedzibą w Łodzi. Recenzent w Environmental Engineering Science, oraz Członek Rady Biznesu przy Wydziale Nauk Geograficznych Zakład Geoinformacji UŁ.