Presentation

 

 

Opening Session

Tomasz Calikowski

Christian Patermann

 

Plenary Session

Paloma Mallorquin

Andrzej Siemaszko

Tomasz Kapela

Keshav Rajpal

 

SESJA B1: HOMO VITALIS on the march – the real revolution is coming

Maciej Kozakiewicz

Krzysztof Stec

Dariusz Szwed

Maciej Otrębski

 

SESJA C1: International co-operation and education in the field of bioeconomy

Jarosław Chudzicki

Ahmed Fahmi

Josef Glössl

Farah Huzair

Tomasz Kapela

Patricia Osseweijer

George Sakellaris

Tomasz Szapiro

Piotr Paneth

 

SESJA E1: Bioeconomy cluster (BIO) NETWORKING

Radosław Wojtczak

Danuta Ciechańska

Tomasz Kapela

Artur Bartkowiak

Adam Puchejda

Adam Strzelecki

Marta Kutyna

Marcin Kardas

Krzysztof Biernat

Magdalena Kozłowska

 

SESJA F1: The Antismog Forum: How to fight smog effectively?

Joanna Wibig

Aleksandra Fraś-Zdeb

Kamil Wyszkowski

Agnieszka Jaworowicz-Rudolf

 

SESJA G1: Change we can make: The role of society in the transition towards circular bioeconomy

Ewa Kochańska

Karina Michalska

Pierigiuseppe Morone

Rafał Łukasik

Marcin Siedlecki

 

SESJA B2: X Harbor – modern technologies – an overview of start-ups, Industry 4.0 and Circular Economy

 

SESJA C2: High-quality food in the biotechnology era

Otto Schmid

Margarita Aguilera

Joanna Szlinder-Richert

Ewa Solarska

Katarzyna Śliżewska

Małgorzata Stolarska

 

SESJA E2: Forum of Bioregions – the vision of bioregions development in bioeconomy

Bożena Podlaska

Anniina Kontiokorpi

Ewa Kapel-Śniowska

Robert Kolczyński

Andrzej Siemaszko

 

SESJA F2: The Antismog Forum: An overview of technologies, best practices. Warsaw – Cracow –  Lodz. It’s about air

Marta Kęsik

Tomasz Gać, Katarzyna Korczak

 

SESJA G2: Ecohydrology – nature-based solutions for Bioeconomy and Circular economy – scientific basis and implementation

Edyta Kiedrzyńska, Maciej Zalewski

Jerzy Mirosław Kupiec

Joanna Mankiewicz-Boczek

Katarzyna Izydorczyk

Juliusz Sumorok