INVITATION
zdjecie_Marsza_ek_p

Ladies and Gentleman!

The possibility of having an impact on climate change, anti-smog activities, waste management – these are hot issues which both Poland and the world live on. These are also matters that we will discuss during the 7th International Bioeconomy Congress. Among experts, scientists, entrepreneurs, politicians, and self-government officials we will consider how to change unfavourable tendencies, where to a more substantial injection of cash is needed, and how to utilize EU funds from the next hand.

We will deal with the topic of ecohydrology, the one with special importance for the Łódź Voivodeship. The drought our region has been hit with has left detrimental traces, affecting,
to the most significant extent, farms. To prevent such situations in the future, water management is in the need of undergoing positive changes.

We will also deal with sustainable agriculture, look at the opportunities arising from green public procurement, and the safe management of chemicals.

The Bioeconomy Congress is deemed lectures, discussion panels, and workshops. It is a space for any person interested in bioeconomy and broadly understood environmental protection. We wish to encourage to listening, discussing, and expressing views. Climate represents a common concern for the well-being of either us and our children.

 

Yours faithfully,

Grzegorz Schreiber
Marshal of the Łódzkie Voivodeship

NEWS
Bicycle riding
[ 24 September 2019 ]
GREEN PUBLIC PROCUREMENT (SESSION IV)

SESSION IV GREEN PUBLIC PROCUREMENT Green public procurement aims to integrate environmental aspects into all stages of the public procurement procedure. They may either relate to the...

Rapeseed fields in the Moravia Region
[ 24 September 2019 ]
SUSTAINABLE AGRICULTURE – BIODIVERSITY OF RURAL AREAS (SESION III)

SESSION III SUSTAINABLE AGRICULTURE – BIODIVERSITY OF RURAL AREAS Panel dedicated to the issue of biodiversity in rural areas. The biodiversity will be considered in a broad spectre, at...

Bicycle riding
[ 23 September 2019 ]
CLIMATE CHANGE – THE SITUATION IN THE ŁÓDŹ REGION (SESION II)

SESSION II CLIMATE CHANGE – THE SITUATION IN THE ŁÓDŹ REGION The effects of a changing climate represent the most significant challenge to public health for people around the world...

Program
October 7, 2019
Monday
9:00-16:30
REGISTRATION OF PARTICIPANTS
9:00-16:30
EXHIBITION STANDS

10:00-11:30       PLENARY SESSION
Ballroom
Simultaneous interpretation

Host: Marzena Kawa – TVP Journalist

Participants of the Plenary Session:

 • Andrzej Górczyński – Member of the Management Board of the Łódź Voivodeship
 • Tomasz Calikowski – Specjalista ds. Polityki, Komisja Europejska, Badania i Innowacje, Zdrowa Planeta, Gospodarka o obiegu zamkniętym i systemy biologiczne – European Bioeconomy: challenges and opportunities
 • Waldemar Buda – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • prof. dr hab. Maciej Zalewski – Head of the European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences Bioeconomy – a key to sustainable future
 • Marta Krawczyk, Management Board Representative for IMS, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – Place of packaging in the bioeconomy – the most significant challenges for industry, municipalities and consumers
11:30-12:00
COFFEE BREAK / NETWORKING

11:30-13:00       WORKSHOPS FOR CHILDREN

Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

Host: Danuta Ciechańska, Bioeconomy Cluster Association

Workshop leaders:

 • mgr Daria Klimczak – teacher from Kindergarten No. 66 Łódź
 • mgr Paulina Zarzecka – teacher from Kindergarten No. 66 Łódź

People run the experimentarium:

 • dr inż. Ilona Motyl – Łódź University of Technology
 • mgr inż. Anna Jolanta Rygała – Łódź University of Technology

Eco-art-music-and-movement workshops represent classes for children whose most important goal is to emphasize the importance of shaping ecological attitudes commencing from an early age. During the workshops, we will be able to admire the performance of pre-schoolers calling to contemplate over the condition of our planet. During the whole Congress, in the lobby of the hotel one shall be able to marvel the amazing exhibition of artistic and technical works under the slogan “Kubusiowe SOS for the Earth”, performed by the youngest. Unique pictures are made with the utilization of the primary recyclable materials. The workshop will feature the performance of pre-schoolers who sing the slogan “The whole world is within our hands”, emphasizing that from an early age we can protect our planet. Moreover, as part of the event, an “Experimentatorium” will be organized for children. Participants will be able to produce fermented food products (curdled milk, plant silage), and learn the basics of organoleptic assessment.

12:00-13:30       PANEL SESSION I

SESSION I
Room SATIN 1
Simultaneous interpretation

Subject of presentation:

BIOECONOMY – FROM AN IDEA TO IMPLEMENTATION

Host: Tomasz Kapela, Biotechnika

Speakers:

 • Tomasz Kapela, Właściciel Biotechnika – Projektowanie, uruchomienie, wdrożenie
 • dr Maciej Kokotek, Managing Director of Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. – Searching for funds
 • dr Krzysztof Makowski, Menadżer Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej, Bionanopark Sp. z o.o. – R&D – produkt i pomysł na komercyjne wykorzystanie

Content partner:

SESSION II
Room VELOUR 1

Subject of presentation:

THE SITUATION IN THE ŁÓDŹ REGION

Host: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, Nofer Institute for Occupational Health in Łódź

Speakers:

 • mgr Weronika Michalak, Dyrektor HEAL Polska – Polska po COPie w Katowicach – gdzie jesteśmy, dokąd idziemy?
 • dr Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju z Warszawy – Wyzwania globalne w perspektywie 2050 roku – region łódzki w świetle zmiany klimatu
 • mgr Paweł Jarosiewicz, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk – Ekohydrologiczna adaptacja gospodarki wodnej do zmian klimatu
 • mgr Bogumiła Kapusta, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – Czy może zabraknąć wody – prognozy dla Województwa Łódzkiego
 • prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, Deputy Director of the Institute for Occupational Health in Łódź – Urban green areas – an important element of health improvement in the times of climate threats

Content partner:

SESSION III
Room SILK

Subject of presentation:

SUSTAINABLE AGRICULTURE – BIODIVERSITY OF RURAL AREAS

Host: Hieronim Andrzejewski, Group of Polish Landscape Parks of the Łódź Voivodeship

Speakers:

 • Hieronim Andrzejewski, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Bioróżnorodność krajobrazu rolniczego – na czym polega i dlaczego jest tak ważna?
 • dr hab. Katarzyna Izydorczyk, associated professor European Regional Centre of Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences – Preserving biodiversity and condition of the environment on agricultural land
 • dr hab. Marcin Wójcik, associate professor University of Łódź – From spaces to “places” – diversity of the Polish countryside as a base for its cultural preservation
 • dr inż. Przemysław Majchrowski, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie

Content partner:

SESSION IV
Room COTTON
Tłumaczenia symultaniczne

Subject of presentation:

GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Host: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, University of Łódź

Speakers:

 • dr Anna Górczyńska, University of Łódź – Legal regulations of green public procurement in Polish and European law
 • mgr Mateusz Izbicki, University of Łódź – International projects as a method of supporting green public procurement: GPP4Growth i InnProBio
 • mgr Iwona Kowalczyk, University of Łódź – Green public procurement in Poland – practical examples
 • prof. Elisabetta R. Manunza, Utrecht University, the Netherlands – Green public procurement in the Netherlands
 • mgr Kamil Olczak, University of Łódź – Renewable energy sources – methods of increasing their implementation in Poland
 • Francesca Novello, praktyk, prawnik w Studio Legale Pavan, specjalista w zakresie zamówień publicznych i prawa administracyjnego – Zielone zamówienia we Włoszech

Content partner:

SESSION V
Room DAMASK

Subject of presentation:

ANTI-AGING MEDICINE – HOW TO STAY VITAL ALL LIFE LONG

Host: dr Maciej Kozakiewicz, Instructor and President of the Slow Jogging Polska Association, President of Polska Witalna Sp. z o.o.

Speakers:

 • Józef Kociemski, Trener odnowy biologicznej, animator slow joggingu dla grupy 70+
 • dr Maciej Kozakiewicz, Instructor and President of the Slow Jogging Polska Association, President of Polska Witalna Sp. z o.o.
 • Orina Krajewska, Prezes Fundacji Małgorzaty Braunek BĄDŹ, propagatorka holistycznego stylu życia, autorka książki
 • Marta Mieloszyk-Pawelec, mgr farmacji, ekspert mikroodżywiania, autorka książki
 • dr Mieczysław Miodek, Lekarz sportowy, Lekarz medycyny estetycznej
 • Martyna Kruszyk, trener Akademii SPA Tomka Tomasika, właścicielka OD’NOVA Skon Café & SPA w Ostrowie Wielkopolskim
 • Natalia Tomzik, Dyrektor Zarządzający Kliniką Rehabilitacyjną Columna Medica

Content partner:

SESSION VI
Room SATIN 2

Subject of presentation:

THE FUND THAT FINANCES AND INSPIRES ENVIRONMENTAL EDUCATION

Host: Jan Sztaudynger, Kierownik Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych, Rzecznik ds. Etyki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Speakers:

 • mł. insp. Jarosław Janus, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi – Wskazanie możliwości, potrzeb i rezultatów edukacji ekologicznej w Województwie Łódzkim.
 • Sylwester Lisek, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
 • st. kpt. Jędrzej Pawlak, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
 • Agnieszka Podstolska, Kierownik Zespołu ds. Realizacji Umów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • Elżbieta Ratyńska, specjalista Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • mgr inż. Karolina Rzetelska, Acting Head of the Team for Non-Investment Projects, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • Danuta Pusek, Radca Ministra w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej – Edukacja ekologiczna w szkołach
 • Wojciech Starzyński, Prezes Fundacji Rodzice Szkole – Edukacja ekologiczna w polskim systemie edukacji. Elementy wychowania proekologicznego
 • Dorota Matuszewska – Temech, Nauczyciel biologii i przyrody, Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi

Content partner:

SESSION VII
Room VELOUR 2

Subject of presentation:

BIOINNOVATIONS FOR SMEs

Host: prof. dr hab. Beata Gutarowska, Łódź University of Technology

Speakers:

 • dr hab. Dorota Kręgiel, professor of the Łódź University of Technology – Circular economy – a new challenge for the processing industry
 • dr hab. Joanna Berłowska, Łódź University of Technology
 • dr hab. Piotr Dziugan, prof. PŁ,– New possibilities of solid waste management
 • dr hab. eng. Sebastian Borowski, Łódź University of Technology – Taking advantage of the processes of conjugated fermentation of sewage sediments in energy acquisition
 • prof. dr hab. Beata Gutarowska, Łódź University of Technology
 • Bioinnowacje MŚ – wystąpienia przedsiębiorców:
  • Leszek Komarowski, Green Future lnvestment Sp. z o.o. – Perspektywy rozwoju biogazowni przemysłowo-utylizacyjnej w Kutnie
  • Mariusz Supady, Monika Szymańska – Bioinnowacje –
   Sulimar Sp. z o.o.
  • Katarzyna Pietrzak, Ewa Kwapisz – Bioinnowacje w Browin Sp. z o.o. Sp.k.
  • Małgorzata Stańczyk, Proteon Pharmaceuticals S.A. – Bioinnowacje w Proteon Pharmaceuticals
  • Bogdan Wasilewski, Bartłomiej Wasilewski – Zastosowanie bakteriocyn w hodowli drobiu Polwet Centrowet Sp. z o.o.
  • Paweł Tomaszewski – Technologia seamless – innowacje w firmie Filati Mirosław Kubiak Sp. j.
  • Mariusz Opała, PolCrux S.A – Innowacje w PolCrux S.A.

Content partner:

SESSION VIII
Room VELVET

Subject of presentation:

BIODEGRADABLE ELEMENTS, WASTE MANAGEMENT

Host: dr inż. Barbara Kozłowska, Łódź University of Technology

Speakers:

 • Andrzej Bednarz, Dyrektor Projektów Polska TIRU – DALKIA wastenergy – „Energetyczny i rolniczy odzysk lokalnych domowych odpadów to szansa dla Samorządu – zalety proponowanej sprawdzonej technologii suchej ciągłej fermentacji (metanizacji) DRANCO” – Dalkia wastenergy – prawie 100 lat doświadczeń
 • Jacek Chrząstek, Dyrektor Handlowy, Strabag Umwelttechnik GmbH – Fermentacja selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych kluczem do uniknięcia przez gminy kar za nieosiągnięcie poziomów recyklingu oraz racjonalnego spełnienia obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności
 • Leszek Karski, Politechnika Warszawska – Niezwłoczność usunięcia odpadów – nowy instrument prawa gospodarki odpadami. Nowe możliwości art. 26a ustawy o odpadach
 • Marta Krawczyk, Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Content partner:

13:30-14:30
LUNCH / NETWORKING

14:00-16:00       WORKSHOPS

Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

Host: Danuta Ciechańska, Bioeconomy Cluster Association

FORUM DYSKUSYJNE o charakterze popularno-naukowym: Sala DAMASK Sesja XVI

EKSPERYMENTATORIUM I PRACE PLASTYCZNE: hall

 

Workshops leaders:
Dariusz Sommerfeld and Dorota Warzyńska-Badura, Landscape Park Group of the Łódź Voivodeship

The workshops are aimed at popularizing the socio-economic significance of the bioeconomy in the everyday life of citizens.  As part of the Workshops, a popular-scientific discussion Forum with the participation of representatives of various scientific and business institutions is scheduled, as well as the “Experimentatorium” during which it will be possible to take part in the process of manufacturing food products with the use of beneficial microorganisms and get familiar with the ways of recognizing products manufactured with the use of traditional methods. It will be supplemented with a cycle of manual works consisting in making simple decorative elements inspired by nature.

14:30-16:00       PANEL SESSION II

SESSION IX
Room SATIN 1
Simultaneous interpretation

Subject of presentation:

INTELLECTUAL PROPERTY IN THE BIOECONOMY

Host: dr Karolina Sztobryn, University of Łódź

Speakers:

 • Jolanta Gajewska, ekspert Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej – Jak być czynnym obserwatorem systemu opartego na Prawie własności przemysłowej?
 • Bartłomiej Fijałkowski, Rzecznik patentowy – Wynalazki biotechnologiczne i proekologiczne – najczęstsze problemy w procedurze zgłoszeniowej
 • Tadeusz Wilczarski, Rzecznik patentowy, Biotechnika – Przesłanki ochrony wynalazków na przykładzie wynalazków z dziedziny biogospodarki
 • dr Karolina Sztobryn, Rzecznik patentowy, Uniwersytet Łódzki – Wyzwania dla skuteczności ochrony własności intelektualnej wobec rozwoju innowacji z dziedziny biogospodarki
 • dr Tomasz Zimny, Swedish University of Agricultural Sciences, Polska Akademia Nauk – Zarządzanie własnością intelektualną w projektach badawczych – częste problemy i sposoby ich rozwiązywania

Content partner:

SESSION X
Room VELOUR 1

Subject of presentation:

ANTI-SMOG FORUM

Host: dr hab. eng. Grzegorz Wielgosiński, associate professor, Łodź University of Technology

Speakers:

 • Małgorzata Skupińska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej in Łódź – „Czyste powietrze – zdrowy wybór”
 • prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, Deputy Head of the Institute for Occupational Health in Łódź
 • Sławomir Jankowski, Member of the Management Board, Development Director at Veolia Energia Łódź
 • Włodzimierz Fisiak, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Kanclerz Politechniki Łódzkiej
 • Marcin Podgórski, Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Piotr Maks, Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
 • Bartłomiej Świątczak, Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Content partner:

SESSION XI
Room SILK

Subject of presentation:

POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SILVER ECONOMY

Host: dr hab. Piotr Szukalski, associate professor, University of Łódź

Speakers:

 • Piotr Adamczyk,
  Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
 • dr hab. Piotr Szukalski,
  associate professor, University of Łódź
 • dr hab. Izabela Warwas,
  associate professor, University of Łódź
 • dr hab. Justyna Wiktorowicz,
  associate professor, University of Łódź
 • Ewa Gabryelak,
  Departament Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Content partner:

SESSION XII
Room COTTON
Simultaneous interpretation

Subject of presentation:

SAFE MANAGEMENT OF CHEMICALS IN THE EUROPEAN UNION

Host: dr hab. Dagmara Skupień, associate professor, University of Łódź

Speakers:

 • dr hab. Dagmara Skupień, associate professor, University of Łódź– Safe management of chemicals in the European Union – introductory remarks
 • dr inż. Monika Wasiak-Gromek, Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych – Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie
 • dr Tomasz Gendek, THETA Doradztwo Techniczne – Konsekwencje BREXIT-u dla branży chemicznej
 • mgr inż. Anna Królak, THETA Doradztwo Techniczne – Ocena substancji zgodnie z REACH i jej konsekwencje dla przedsiębiorców
 • mgr inż. Angelika Lenc, PP Chemipol Sp. z o.o. – Rozporządzenie REACH w praktyce małego przedsiębiorstwa
 • Agnieszka Dembińska, DEMAG CONSULTING – Magazynowanie materiałów niebezpiecznych – jak to zrobić prawidłowo?

Content partner:

SESSION XIII
Room VELVET

Subject of presentation:

GEOTHERMAL POTENTIAL – POSSIBILITIES OF USING INFRASTRUCTURE

Host: Paweł Sałek, Councillor of the Łódź Voivodeship Local Assembly, Advisor to the President of the Republic of Poland

Speakers:

 • Wojciech Ignacok, President of the Management Board, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.
 • Radosław Bujaśkiewicz, Kierownik Wydziału Przedsięwzięć Przemysłowych, Departament Energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Mateusz Jarczyński, Wiceprezes Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach – Geotermia Skierniewice – history, concept, analysis
 • Magdalena Jankowska-Kostrzewa Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management in Łódź – Financing the development and increasing the use of geothermal resources in Poland

Content partner:

SESSION XIV
Room SATIN 2

Subject of presentation:

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGES IN THE AGRICULTURAL PRODUCTION ENVIRONMENT

Host: prof. dr hab. Maciej Zalewski, Dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN

Speakers:

 • dr Agnieszka Bednarek, przedstawiciel Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN i Katedry Ekologii Stosowanej UŁ – Biotechnologie w oparciu o procesy denitryfikacji i nitryfikacji dla ograniczania odpływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł punktowych i obszarowych w celu realizacji Dyrektywy Azotanowej i Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej
 • dr hab. Edyta Kiedrzyńska, ERCE PAN professor, Deputy Director of ERCE PAN – Ecohydrological biotechnologies for increasing water retention in landscape, abilities of absorbing pollution and limiting the eutrophication of surface waters in the face of climate changes
 • prof. Lidia Sas-Paszt, professor at the IO, Head of the Microbiology Department of the Research Institute of Horticulture – Beneficial microorganisms as a chance of improving the quality of soil as well as growth and yielding of plants
 • dr Ilgiz Irnazarow, Polish Academy of Sciences Institute of Ichthyobiology and Aquaculture in Gołysz – Objectives and assumptions of the AquaFAANG project of the European Union – the meaning of aquaculture for the economic development.

Content partner:

SESSION XV
Room VELOUR 2

Subject of presentation:

REGIONAL SPATIAL INFORMATION SYSTEM

Host: Andrzej Dziubiński, p.o. Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Geodeta Województwa Łódzkiego

Speakers:

 • Justyna Trzos-Lisicka, Departament Geodezji i Kartografii, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Informacja przestrzenna „Urzędowe mapy dla mieszkańca”
 • Mariusz Piechura, Acting Director of the Voivodeship Office for Land Surveying in Łódź
 • dr Karolina Dmochowska-Dudek, University of Łódź
 • dr hab. Marcin Wójcik, associate professor, University of Łódź
 • dr Małgorzata Stolarska,
  WIND-HYDRO
 • Grzegorz Łukasiewicz,
  WIND-HYDRO – Zarządzanie ryzykiem suszy – system informacyjny gospodarowania wodami

Content partner:

SESSION XVI
Room DAMASK

Subject of presentation:

WORKSHOPS:
Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

Host: dr hab. inż. Danuta Ciechańska, Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki

Speakers:

 • Danuta Ciechańska, Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki – Biogospodarka – wczoraj, dziś, jutro
 • Justyna Iskrzyńska i Zofia Kifer, students Łódź University of Technology – Kreowanie lepszej przyszłości-biogospodarka oczami młodych
 • Agnieszka Stołecka, Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej – Senior a rozwój zrównoważony
 • Marta Kutyna-Bakalarska, MASPEX Wadowice – Innowacje sposobem przeciwdziałania marnotrawieniu żywności
 • Marta Krawczyk, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – Segregacja odpadów domowych – użyteczny recykling
 • Dariusz Sommerfeld, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Budowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie
 • Lek. med. Marcin Samosiej, Poradnia Ziołolecznictwa, Centrum Medyczne Bonifratrów – Ziołolecznictwo – natura w służbie medycyny
 • prof. Magdalena Zabochnicka-Świątek – Politechnika Częstochowska – Algi – surowiec przyszłości
 • dr Andrzej Krueger, ŁUKASIEWICZ – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej – Chemia jest między nami
 • dr Małgorzata Szpilska i dr Tomasz Kupidura, ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji – Rozwój kompetencji zawodowych osób dorosłych dla zielonej gospodarki

Content partner:

16:00-16:30
COFFEE BREAK / NETWORKING

16:30-17:30       SUMMARY SESSION
Ballroom
Simultaneous interpretation

 

Rozstrzygnięcie Konkursu Najlepsze EKOSOŁECTWO Województwa Łódzkiego

Host: Marzena Kawa – TVP Journalist

17:30-19:30
GALA DINNER
SESSION I: BIOECONOMY – FROM AN IDEA TO IMPLEMENTATION

The panel will raise the issue of organization and implementation of the bioeconomy project based on the example of the construction of a biorefinery at Grand Forks in the USA – from an idea stage and research and development works, through the search for financing and preparation of a business plan, to a stage of building the installation and launching the undertaking. Discussion participants (involved in the project, experienced practitioners in their fields) will outline an overall action plan, point out the most essential issues and demonstrated what mistakes shall be avoided.

SESION II: CLIMATE CHANGE – THE SITUATION IN THE ŁÓDŹ REGION

The effects of a changing climate represent the most significant challenge to public health for people around the world nowadays. Key consequences of this very process will be indicated, both in the world, in Poland and the Łodź Region. In particular, the thesis statement that the most commonly observed form of the impact of this process is the disturbance of the water cycle, resulting in increased flood risk and prolonged periods of drought will be justified. The considerable role of urban green areas will be discussed, not only as a pro-ecological activity but also in the prevention of civilization diseases. We will find out whether the COP24 has brought the expected effects. Has it driven us to take decisive action?

SESSION III: SUSTAINABLE AGRICULTURE – BIODIVERSITY OF RURAL AREAS

Panel dedicated to the issue of biodiversity in rural areas. The biodiversity will be considered in a broad spectre, at many levels of an organization, including landscape, biocenotic, species. The interchange of views shall address issues such as:

 • the current condition of biodiversity in rural areas;
 • threats to the preservation of biodiversity and trends of changes resulting from changing technologies in agriculture; examples of biodiversity loss;
 • effects of biodiversity loss on the development potential of rural areas in the following aspects: economic, social, environmental;
 • biodiversity vs the quality of life of rural residents;
 • opportunities to take action to preserve and restore biodiversity on either a local, regional and global scale.
SESSION IV: GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Green public procurement aims to integrate environmental aspects into all stages of the public procurement procedure. They may either relate to the preparation of the procedure, constitute an important element of the description of the subject matter of the procurement, represent an element of the contractors’ qualification to participate in the procedure and a premise for their exclusion, as well as may also become an important element of the offer evaluation. Environmental aspects may also be included in the public procurement agreement. Both the role and significance of green public procurement will be demonstrated on the grounds of Polish and European public procurement law. Practical examples of the application of green public procurement in Poland and other EU countries will also be presented, including in the context of supporting the development of bioproducts and bioservices, as well as of promoting renewable energy sources.

SESSION V: ANTI-AGING MEDICINE – HOW TO STAY VITAL ALL LIFE LONG

The longest living person in the world, so far, was Jeanne Clement, 122 years of age. When she reached 85, she started practicing fencing, and after reaching 100, she was still riding a bicycle. Aging is an inevitable process. Nonetheless, the quality of life, as well as how long we shall remain functional depends on us. The latest scientific knowledge indicates that telomeres – fragments of the chromosome, located at its very end, which protect it from damage during copying, take responsibility for aging. A telomere shortens itself during each cell division.

During the panel, we will define the most favourable and unfavourable factors affecting the shortening of life, as well as answer the questions, namely:

 • how is the aging process related to the lifestyle?
 • are there safe treatments extending youth?
 • how can diet and physical activity affect the length and quality of life?
 • how to effectively counteract civilization diseases such as obesity, diabetes, cancer or depression?
SESSION VI: THE FUND THAT FINANCES AND INSPIRES ENVIRONMENTAL EDUCATION

The goal of the ecological panel entitled “the Fund that finances and inspires environmental education” during the 7th Bioeconomy Congress, is to present activities for which the monies from the Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management in Łódź have been used, and to create a platform for the interchange of ecological experiences and ideas, pay special attention to educational and preventive activities at both the local and regional level.

SESSION VII: BIOINNOVATIONS FOR SMEs

The session is a platform for the interchange of experience between the sphere of science and business on bioinnovation for SMEs. In the panel you shall find answers to questions about the circular economy. The basis of any economic system constitutes the multiplication of capital by increasing the mass of processed resources. Does it always stimulate technological progress? Is it possible to transform abstract concepts of the circular economy into a practical and applicable business model? Examples of biotechnological solutions presented in the panel include obtaining energy and valuable bioproducts from either agricultural and food industry wastes, biopreparations for agricultural applications, the food industry, bioactive technical materials, as well as other interesting solutions.

SESSION VIII: BIODEGRADABLE ELEMENTS, WASTE MANAGEMENT

Bio-waste accounts for 36.7% of the mass of all municipal waste generated. It represents about 3 million tons of kitchen-originating bio-waste and nearly 1 million tons of green and garden waste. During the panel, problems with the generation of bio-waste will be presented, with particular attention to manners of preventing food waste. The principles of selective bio-waste collection will also be discussed. The most attention will be paid, however, to presenting various methods of bio-waste processing.

SESSION IX: INTELLECTUAL PROPERTY IN THE BIOECONOMY

The value of intellectual property in a knowledge-based economy is crucial. For this reason, it is necessary to be familiar with the solutions and strategies for adequate protection of intangible assets. The papers presented in the panel shall aim at addressing general issues related to the management of intellectual property rights in the field of bioeconomy.

SESSION X: ANTI-SMOG FORUM

Every year, winter-time overwhelms us with information about the terrible state of air quality in our country. The main factors thereof are the combustion of low-quality fuels (often also waste) in individual heating systems (home furnaces) in buildings located in the very centre of town, as well as the road traffic gradually increasing from year to year, the considerable majority of which is caused by over 10 years old vehicles. As soon as possible, we must start our fight with smog which negatively impacts our cities, since more than 45,000 people in Poland die every year due to air pollution. The remedy for improving air quality in cities is systemic heat, which should be supported by both state and self-government administration, as well as environmental protection funds.

SESSION XI: POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SILVER ECONOMY

The aim of the panel is to indicate whether there are opportunities, within the Łódź Voivodeship, for the development of the so-called silver economy, i.e., the system of production and distribution of goods and services targeted at meeting the specific needs of seniors and people approaching the beginning of old age. By commencing from the demographic changes, the development perspectives of selected sectors of the economy (consumer goods, tourism), and methods of influencing the activity of people at retirement age on the labour market (age management, intergenerational knowledge transfer) will be presented, indicating the specificity of the Łódź region.

SESSION XII: SAFE MANAGEMENT OF CHEMICALS IN THE EUROPEAN UNION

The internal market of the European Union provides entrepreneurs with extensive opportunities to conduct business activity throughout the entire integrated area. However, EU regulations introduce numerous obligations and restrictions related to environmental protection, including the management of chemicals. In the panel with the participation of the representative of the Office for Chemical Substances, as well as of experts and advisers from the chemical sector, the following issues will be raised:

 • the consequences of Brexit for the chemical industry,
 • selected aspects of REACH and CLP regulations,
 • safe management of chemicals in the practice of a small-sized enterprise,
 • proper storage of hazardous materials.
SESSION XIII: GEOTHERMAL POTENTIAL – POSSIBILITIES OF USING INFRASTRUCTURE

Geothermal energy represents the cleanest energy that helps reducing dust and other pollutant emissions originating from the burning of fossil fuels utilized in municipal heating plants. Geothermal heating plants are also a reliable and stable source of heat,notwithstanding weather conditions or fuel prices on the market. Geothermal energy is classified as renewable energy and does not require the purchase of CO2 emission allowances.

 • Identification of the location and richness of a geothermal water deposit – investment preparation.
 • Investment cost – sources of investment financing.
 • Investment implementation and explantation – conditions, advantages, disadvantages.
 • Odds for the development of geothermal energy in the Łódź Region.
 • Geothermal heating plants in Poland – PEC Geotermia Podhalańska S.A.
SESSION XIV: ADAPTATION TO CLIMATE CHANGES IN THE AGRICULTURAL PRODUCTION ENVIRONMENT

The panel provides for speeches of specialists from various branches of science to create a comprehensive picture of the situation at present of Polish agriculture and its potential for sustainable development. The theme will be water management and agricultural practices in the context of adaptation to climate change. The panel will present, inter alia, biotechnologies used to increase water retention in the landscape, the ability to absorb pollutants and limit eutrophication of surface waters, limit the outflow of nitrogen pollutants from point and area sources, as well as to improve soil quality and plant growth and yield.

SESSION XV: REGIONAL SPATIAL INFORMATION SYSTEM

The session aims to present a publicly available map application – Geoportal of the Łódź Voivodeship, made rendered at www.geoportal.lodzkie.pl. The main purpose of the Geoportal’s operation is to equalize the disproportion in access to spatial information through the utilization of information technologies by either residents, entrepreneurs, schools, offices and anyone interested in information from the Łódź Voivodeship.

The following will be indicated:

 • potential users,
 • legal bases of map application functioning,
 • content of selected thematic portals,
 • content of reference (underlay) maps, as well as maps with industry information,
 • basic, as well as selected advanced map application tools.
speakers

Piotr Adamczyk

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
Piotr Adamczyk

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego

SESJA XI

Temat prelekcji: POTENCJAŁ ROZWOJU SREBRNEJ GOSPODARKI

Piotr Adamczyk, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego

Hieronim Andrzejewski

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
Hieronim Andrzejewski

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

SESJA III

Temat prelekcji: ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE – BIORÓŻNORODNOŚĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

Moderator

Hieronim Andrzejewski, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Absolwent biologii środowiskowej na Uniwersytecie Łódzkim. Zainteresowania: botanika, ekologia roślin, florystyka, ochrona przyrody. Od ponad 20 lat związany zawodowo z parkami krajobrazowymi. Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Łodzi. Autor i współautor licznych opracowań i artykułów z zakresu konserwatorskiej ochrony przyrody.

Agnieszka Bednarek

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, Uniwersytet Łódzki
Agnieszka Bednarek

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, Uniwersytet Łódzki

SESJA XIV

Temat prelekcji: ADAPTACJA DO ZMIANY KLIMATU W ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

Dr Agnieszka Bednarek, pracownik Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, UŁ, Katedra Ekologii Stosowanej, oraz Europejskiego Regionalnego Centrum Ekhydrologii Polskiej Akademii Nauk. Główne zainteresowania: zastosowanie podejścia ekohydrologii do zarządzania słodką wodą; abiotyczne/biotyczne regulacje procesów biogeochemiczny w obszarach rolniczych; zastosowanie biotechnologii aktywującej denitryfikację/usuwanie azotu w ekosystemach; zarządzanie substancjami biogennymi w celu w zapobiegania eutrofizacji ekosystemów słodkowodnym; monitoring środowiskowy ekosystemów lądowych i słodkowodnych. Ekspert w obszarze wykorzystania biotechnologii w celu zmniejszenia zanieczyszczenia ekosystemów wodnych biogenami, ze szczególnym naciskiem na azot i fosfor z gruntów ornych. Od 2008 do chwili obecnej uczestniczy w projektach skoncentrowanych na optymalizacji biotechnologicznych procesów denitryfikacji w skali zlewni. Od 2014 do chwili obecnej-współpracuje z firmą nad wdrażaniem zaawansowanych i niskokosztowych rozwiązań w celu poprawy jakości wód gruntowych i powierzchniowych.

Andrzej Bednarz

TIRU – DALKIA wastenergy
Andrzej Bednarz

TIRU – DALKIA wastenergy

SESJA VIII

Temat prelekcji: BIODEGRADOWALNE ELEMENTY, GOSPODARKA ODPADAMI

Andrzej Bednarz, dyrektor projektów w Polsce, TIRU – DALKIA wastenergy. Od 21 lat prowadzi własną międzynarodową spółkę konsultingową EXP-PECO Conseil mającą swoją siedzibę we Francji, specjalizującą się w doradztwie strategicznym, marketingowym i technologicznym ochrony środowiska (odpady, ścieki przemysłowe i energia) oraz przemysłu rolno-spożywczego. Spółka ma również swoje biuro w Polsce. Zajmował się kilkoma międzynarodowymi projektami instytucjonalnymi dla polskich samorządów I Funduszy Ochrony Środowiska. Ponadto prowadzi w Polsce wraz z grupą doświadczonych partnerów wiele innowacyjnych projektów. W grupie TIRU – DALKIA wastenergy jest od kilku lat odpowiedzialny za projekty realizowane w Polsce i krajach ościennych. Jak mówi, doświadczenie pracy w gospodarce odpadami w Polsce, a szczególnie w ostatnich latach, uczy, że często „Dopiero kończąc projekt wiemy, od czego trzeba było zacząć”. MOTTO w życiu: jak powiedział Antoine de Saint-Exupéry „Ziemi nie dziedziczymy po naszych przodkach, pożyczamy ją od naszych potomków”.

Joanna Berłowska

Politechnika Łódzka
Joanna Berłowska

Politechnika Łódzka

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

dr hab. Joanna Berłowska, adiunkt Politechniki Łódzkiej, biotechnolog, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej, na kierunku Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań oraz uzyskała Certyfikat International Project Management Association Polska (IPMA Polska). Pełnomocnik dziekana ds. transferu technologii. Autorka licznych publikacji na temat skojarzonych procesów biologiczno-chemicznych przetwarzania biomasy w bioprodukty tzw. green chemicals - m.in: etanol, butanol, metan, wodór, kwas mlekowy, glikol propylenowy.

Sebastian Borowski

Politechnika Łódzka
Sebastian Borowski

Politechnika Łódzka

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

dr hab. inż. Sebastian Borowski, adiunkt Politechniki Łódzkiej, dyscyplina inżynieria środowiska, biotechnologia, absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej, doktorat Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywości, habilitacja Politechnika Warszawska. Zainteresowanie naukowe obejmują zagadnienia związane z oczyszczaniem ścieków, unieszkodliwianiem osadów, wytwarzaniem metanu i wodoru z odpadów oraz procesami dezodoryzacji.

Waldemar Buda

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Waldemar Buda

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

SESJA PLENARNA

Waldemar Buda, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Pełnomocnik Rządu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Poseł na Sejm RP. W przeszłości radny Rady Miejskiej w Łodzi. Z wykształcenia prawnik, radca prawny.

Radosław Bujaśkiewicz

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Radosław Bujaśkiewicz

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

SESJA XIII

Temat prelekcji: POTENCJAŁ GEOTERMALNY – MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY

Radosław Bujaśkiewicz, Kierownik Wydziału Przedsięwzięć Przemysłowych, Departament Energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tomasz Calikowski

Komisja Europejska
Tomasz Calikowski

Komisja Europejska

SESJA PLENARNA

Tomasz Calikowski, Specjalista ds. Polityki, Komisja Europejska, Badania i Innowacje, Zdrowa Planeta, Gospodarka o obiegu zamkniętym i systemy biologiczne – European Bioeconomy: challenges and opportunities.

Tomasz Calikowski works at European Commission since 2007. He is Policy Officer at Directorate-General for Research and Innovation, Directorate “Healthy Planet”, unit “Circular Economy and Bio-based Systems”. He is in charge of policies related to bio-based systems and sustainable biomass value chains and Bio-based Industry Joint Undertaking. • He graduated in biology at University of Warsaw (1995) and received PhD degree in plant biochemistry at Polish Academy of Sciences Institute of Biochemistry and Biophysics in Warsaw (2000).

Jacek Chrząstek

Strabag Umweltanlagen GmbH Drezno
Jacek Chrząstek

Strabag Umweltanlagen GmbH Drezno

SESJA VIII

Temat prelekcji: BIODEGRADOWALNE ELEMENTY, GOSPODARKA ODPADAMI

Jacek Chrząstek, Dyrektor Handlowy, Strabag Umweltanlagen GmbH Drezno, Niemcy. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, studia podyplomowe z zarządzania na Nijenrode University (Holandia) i Politechnice Wrocławskiej. Wieloletni pracownik administracji rządowej i firm inżynieryjno - konsultingowych. Autor i współautor szeregu opracowań z zakresu polityki ekologicznej, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami. Od 2004 roku kierował przygotowaniem i realizacją projektów w ramach Wspólnych Wdrożeń (Join Implementation) w oparciu o redukcję emisji biogazu ze składowisk odpadów oraz projektów wzbogacania biogazu składowiskowego. Od roku 2008, w ramach koncernu Strabag, zajmuje się rozwojem i wprowadzaniem na rynek polski technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, koncentrując się na technologiach kompostowania i wytwarzania biogazu z bioodpadów oraz geotermią wysokotemperaturową.

Danuta Ciechańska

Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki
Danuta Ciechańska

Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki

WARSZTATY DLA DZIECI: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki
moderator

dr hab. inż. Danuta Ciechańska, Wiceprezes Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki, absolwentka Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej, od 2018 Główny Specjalista w Zespole Biotechnologii Przemysłowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, ponad 25-letnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami B+R, wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami naukowymi i firmami krajowymi i międzynarodowymi, specjalista w dziedzinach: inżynieria materiałowa, biogospodarka cyrkularna, biotechnologia przemysłowa, biopolimery, biotworzywa, biomateriały. Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji nr 3 „Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska, Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Agnieszka Dembińska

Trenerka, konsultantka oraz auditor
Agnieszka Dembińska

Trenerka, konsultantka oraz auditor

SESJA XII

Temat prelekcji: BEZPIECZNE GOSPODAROWANIE CHEMIKALIAMI W UNII EUROPEJSKIEJ

Agnieszka Dembińska, trenerka, konsultantka oraz auditor w dziedzinie bezpieczeństwa i środowiska. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska. Specjalizuje się w konsultingu i doradztwie środowiskowym oraz audytowaniu systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 na zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. Audytor w zakresie systemów ISO 14001, 9001, 45001 oraz specjalista BHP.

Karolina Dmochowska-Dudek

Uniwersytet Łódzki
Karolina Dmochowska-Dudek

Uniwersytet Łódzki

SESJA XV

Temat prelekcji: REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Karolina Dmochowska-Dudek, doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii, adiunkt na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Realizowana problematyka badawcza obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu geografii społecznej i planowania przestrzennego (konflikty społeczno-przestrzenne i lokalizacja uciążliwych inwestycji) oraz analiz przestrzennych i GIS. Prowadziła badania w ramach licznych projektów i grantów badawczych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczące m.in.: syndromu NIMBY, konfliktów społeczno-przestrzennych na obszarach wiejskich w Polsce, rozwoju obszarów peryferyjnych w regionie łódzkim (ESPON 2020, PROFECY - Inner Peripheries: National territories facing challenges of access to basic services of general interest, 2017) czy rozwoju obszaru bipolarnego Łódź-Warszawa (ekspertyza na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, 2014). Obecnie prowadzi badania w ramach dwóch międzynarodowych projektów HORYZONT 2020 dotyczące rozwoju lokalnego (RELOCAL) oraz procesów digitalizacji obszarów wiejskich (DESIRA).

Nina Dobrzyńska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nina Dobrzyńska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

SESJA PLENARNA

Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Andrzej Dziubiński

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Andrzej Dziubiński

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

SESJA XV

Temat prelekcji: REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

moderator

Andrzej Dziubiński, p.o. Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Geodeta Województwa Łódzkiego, absolwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie, geodeta uprawniony. Posiada doświadczenie zawodowe w wykonawstwie geodezyjnym i administracji. Od 2007 roku zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Piotr Dziugan

Politechnika Łódzka
Piotr Dziugan

Politechnika Łódzka

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

dr hab. Piotr Dziugan, prof. Politechniki Łódzkiej, biotechnolog. Autor ponad 60 artykułów, kierownik konsorcjum naukowo-przemysłowego, dwóch grantów NCBiR, zadań w dwóch grantach POiG (PARP), wykonawca w trzech grantach krajowych (KBN) i pięciu grantach międzynarodowych w tym trzech chińskich, menadżer grantu NCBiR, odbył 9 staży zagranicznych. W dorobku ma liczne autorstwa i współautorstwa patentów, autor pięciu wdrożeń przemysłowych w tym jednego w USA. Współpracuje z szeregiem małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Bartłomiej Fijałkowski

Rzecznik patentowy
Bartłomiej Fijałkowski

Rzecznik patentowy

SESJA IX

Temat prelekcji: WŁASNOŚĆ INTELEKUALNA W BIOGOSPODARCE

Bartłomiej Fijałkowski, rzecznik patentowy. Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, zawód rzecznika patentowego wykonuje od 2011 roku. W ramach świadczonej pomocy prawno-patentowej współpracuje zarówno z przedsiębiorcami prywatnymi, jak też z przedsiębiorstwami państwowymi, instytutami badawczymi i uczelniami wyższymi.

Włodzimierz Fisiak

Kanclerz Politechniki Łódzkiej
Włodzimierz Fisiak

Kanclerz Politechniki Łódzkiej

SESJA X

Temat prelekcji: FORUM ANTYSMOGOWE

Włodzimierz Fisiak, 58 lat, Kanclerz Politechniki Łódzkiej związany z Uczelnią od 2011 roku. Jest Prezesem Fundacji Politechniki Łódzkiej oraz członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prowadzi przewód doktorski na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ z zakresu strategicznego zarządzania regionem łódzkim.
W latach 1994 – 2002 burmistrz Konstantynowa Łódzkiego, 1998-2002 przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Łódzkiego. Od 2006 do 2010 roku marszałek Województwa Łódzkiego, od 2002 do chwili obecnej jest radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego (nieprzerwanie przez 5 kadencji). W Sejmiku Województwa Łódzkiego pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego Gospodarki i Bezpieczeństwa. Pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi.

Ewa Gabryelak

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Ewa Gabryelak

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

SESJA XI

Temat prelekcji: POTENCJAŁ ROZWOJU SREBRNEJ GOSPODARKI

Ewa Gabryelak – doktor nauk społecznych (socjologia) od 2005 r. przygotowuje i wdraża projekty europejskie w sektorze publicznym (Województwo Łódzkie np. SCREEN - Program Horyzont 2020, I-CARE-SMART – Interreg Europa Środkowa, FINCH - Interreg Europa oraz we współpracy z gminami wiejskimi - projekty wspierające edukację i kulturę – RPO WŁ 2007-2013), w środowisku akademickim (Uniwersytet Łódzki, np. UPGEM i WS DEBATE – 6 Program Ramowy UE, projekty naukowo-badawcze) oraz w organizacjach pozarządowych. Jest autorką publikacji recenzowanych z zakresu współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych w sferze edukacji, nierówności edukacyjnych na obszarach wiejskich oraz wykorzystywania funduszy unijnych.
Zainteresowania badawcze: zrównoważony rozwój, obszary wiejskie, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wsparcie i innowacje na rzecz osób starszych.

Jolanta Gajewska

Urząd Patentowy RP
Jolanta Gajewska

Urząd Patentowy RP

SESJA IX

Temat prelekcji: WŁASNOŚĆ INTELEKUALNA W BIOGOSPODARCE

Jolanta Gajewska, ekspert UPRP. Ekspert w Departamencie Badań Patentowych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Wyszehradzkim Instytucie Patentowym. Zajmuje się oceną merytoryczną zgłoszeń patentowych w trybie krajowym oraz PCT z obszaru chemii (związki heterocykliczne, związki metali przejściowych i bloku p, ciekłe paliwa węglowe i dodatki do paliw, badanie i analiza materiałów poprzez określenie ich właściwości chemicznych i fizycznych). Ekspert orzekający w Kolegium ds. Spornych. Absolwentka Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. W trakcie studiów pracownik wolontariusz w Zakładzie Komórkowej Transdukcji Sygnału Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z zakresu wykorzystania informacji patentowej do celów naukowych i biznesowych. Posiada doświadczenie w szkoleniu ekspertów i aplikantów w szczególności w odniesieniu do literatury azjatyckiej i systemów klasyfikacyjnych. Interesują ją zagadnienia związane z badaniami patentowymi dla biznesu – analizy statystyczne z użyciem bazy PATSTAT, analizy FTO.

Tomasz Gendek

THETA Doradztwo Techniczne
Tomasz Gendek

THETA Doradztwo Techniczne

SESJA XII

Temat prelekcji: BEZPIECZNE GOSPODAROWANIE CHEMIKALIAMI W UNII EUROPEJSKIEJ

dr Tomasz Gendek, właściciel THETA Doradztwo Techniczne. Absolwent i były pracownik naukowy Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Justus-Liebig-Universität w Giessen (Niemcy) oraz Universität Zürich (Szwajcaria). Założyciel firmy THETA Doradztwo Techniczne oraz redaktor naczelny Kwartalnika Chemicznego Prawo i Wiedza. Autor i współautor publikacji oraz poradników dotyczących substancji chemicznych. Pomysłodawca, a także wykładowca na podyplomowych studiach „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Anna Górczyńska

Uniwersytet Łódzki
Anna Górczyńska

Uniwersytet Łódzki

SESJA IV

Temat prelekcji: ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Anna Górczyńska, doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na Wydziale Prawa UŁ. Kierownik Studiów Podyplomowych ”Prawo Zamówień Publicznych”. Specjalizuje się w europejskim i polskim prawie zamówień publicznych (w szczególności w zakresie zielonych zamówień publicznych), europejskim prawie gospodarczym, prawie ochrony środowiska. Doświadczony wykładowca akademicki, trener na szkoleniach dla praktyków, praktyk w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Autorka analiz i ekspertyz dla Komisji Europejskiej, krajowej administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji gospodarczych. Prelegentka na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych (m.in. UK, Włochy, Niemcy, Dania, Chiny), doświadczona w realizacji projektów międzynarodowych (finansowanych ze środków unijnych np. Horyzont 2020 i polskich), autorka licznych publikacji.

Andrzej Górczyński

Zarząd Województwa Łódzkiego
Andrzej Górczyński

Zarząd Województwa Łódzkiego

SESJA PLENARNA

BIOGOSPODARKA – WYZWANIA I ZADANIA

Andrzej Górczyński, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Były radny Sejmiku Województwa Łódzkiego (2014-2018), członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Komisja Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ukończył podyplomowe studia z Europejskiego Prawa Gospodarczego i Marketingu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Beata Gutarowska

Politechnika Łódzka
Beata Gutarowska

Politechnika Łódzka

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

moderator

prof. dr hab. Beata Gutarowska, biotechnolog, autorka ponad 300 publikacji naukowych, patentów i nagród na targach innowacji. Współpracuje z przemysłem w zakresie tworzenia biopreparatów do zastosowań rolniczych, bioaktywnych materiałów tekstylnych. Kierownik projektów NCBiR w konsorcjach z partnerami przemysłowymi. Badania naukowe dotyczą biokorozji materiałów technicznych, obiektów zabytkowych oraz metod ograniczania. Organizatorka 11 konferencji międzynarodowych, Członek Zarządu IBBS, Przewodnicząca PTM oddział Łódź.

Wojciech Hanke

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. J. Nofera
Wojciech Hanke

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. J. Nofera

SESJA II

Temat prelekcji: ZMIANY KLIMATU – SYTUACJA W REGIONIE ŁÓDZKIM

moderator

SESJA X

Temat prelekcji: FORUM ANTYSMOGOWE

prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, konsultant Ministra Zdrowia w dziedzinie zdrowia środowiskowego. Uczestniczy w kampanii prowadzonej w ramach Narodowego Programu Zdrowia „Czas na czyste powietrze”. Jest autorem i współautorem ponad 140 krajowych i międzynarodowych publikacji oraz członkiem licznych towarzystw i komitetów naukowych zajmujących się problematyką epidemiologii, medycyny pracy i zdrowia publicznego. Od 19 lat jest zastępcą dyrektora naukowego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Wojciech Ignacok

Geotermia Podhalańska S.A.
Wojciech Ignacok

Geotermia Podhalańska S.A.

SESJA XIII

Temat prelekcji: POTENCJAŁ GEOTERMALNY – MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY

Wojciech Ignacok, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 10 lat związany z PEC Geotermia Podhalańska S.A., w tym przez większość tego okresu jako prezes lub wiceprezes. Przeprowadził firmę przez ważny okres związany z jej rozwojem - uruchomieniem i funkcjonowaniem geotermalnego systemu ciepłowniczego, pozyskaniem i rozliczeniem wielomilionowych inwestycji finansowanych przez międzynarodowe instytucje w tym Bank Światowy, Unię Europejską, Duńską Agencję Ochrony Środowiska, GEF, USAID, DEPA. Opracował projekt wiercenia odwiertu badawczego PGP-3 wraz z uzyskaniem niezbędnym akceptacji. Przez 7 lat w ramach własnej działalności gospodarczej nadzorował inwestycje infrastrukturalne w całej Polsce, w tym: budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry - Modernizacja Węzła Wodnego.

Ilgiz Irnazarow

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu
Ilgiz Irnazarow

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

SESJA XIV

Temat prelekcji: ADAPTACJA DO ZMIANY KLIMATU W ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

dr Ilgiz Irnazarow, Polska Akademia Nauk, Zakład ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej.
Pracuje w Zakładzie od 1987 roku realizując zadanie w ramach działalności statutowej “Charakterystyka biologiczna i użytkowa posiadanych linii hodowlanych”. W 1994 roku obronił pracę doktorską pt. „Markery immunogenetyczne u karpia hodowlanego (Cyprinus carpio L.)” w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu. W latach 1997-1999 odbył staż postdoktorancki w Japonii w mieście Hakodate na Wydziale Rybactwa Uniwersytetu w Hokkaido (w ramach JSPS Postdoctoral Research Fellowship).
Od 2012 roku kieruję Zakładem Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej. Pełnił rolę lidera polskiego zespołu w projektach unijnych „Integrated approach to the innate immune response to parasites in fish” (PARITY), (5 Program Ramowy KE, kontrakt Nr. HPRN-CT-2001-00214), 2001-2004 oraz “Training network on protective immune modulation in warm water fish by feeding glucans” (NEMO). (7 Ramowy Program KE, kontrakt Nr. PITN-GA-2008-214505), 2008-2012. Jest członkiem Komisji Nauk Rolniczych, Śląskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz Grupy Roboczej ds. Ochrony Zasobów Genetycznych Ryb działającej przy Instytucie Zootechniki.

Justyna Iskrzyńska

studentka Politechniki Łódzkiej
Justyna Iskrzyńska

studentka Politechniki Łódzkiej

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

Justyna Iskrzyńska, studentka III roku Biotechnologii w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, absolwentka XXI Liceum Bolesława Prusa w Łodzi, stażystka w firmie BIOTECHNIKA, zainteresowania: odnawialne źródła energii, biopaliwa, projektowanie instalacji technologicznych.

Mateusz Izbicki

Uniwersytet Łódzki
Mateusz Izbicki

Uniwersytet Łódzki

SESJA IV

Temat prelekcji: ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Mateusz Izbicki, radca prawny, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie energetycznym w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii, prawie administracyjnym, prawie zamówień publicznych i prawie ochrony środowiska. Specjalista w zakresie obsługi prawnej samorządu terytorialnego. Absolwent pierwszego cyklu kursu międzynarodowego prawa porównawczego organizowanego przez Uniwersytet w Strasburgu. Uczestnik szeregu projektów unijnych - m.in. "Forum for Bio-Based Innovation in Public Procurement - InnProBio" oraz „Bioenergia dla Regionu”. Autor szeregu publikacji, ekspertyz oraz referatów z zakresu funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, odnawialnych źródeł energii oraz procesów inwestycyjnych w energetyce. Wykładowca na wielu szkoleniach z zakresu prawa energetycznego organizowanych w ramach projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Katarzyna Izydorczyk

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN
Katarzyna Izydorczyk

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

SESJA III

Temat prelekcji: ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE – BIORÓŻNORODNOŚĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

dr hab. Katarzyna Izydorczyk, zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN. Ekspert w zakresie zastosowania systemowych rozwiązań ekohydrologicznych w zlewniowym zarządzaniu zasobami wodnymi, jak również w zakresie opracowania i wdrażania biotechnologii ekohydrologicznych dla ograniczania rolniczych zanieczyszczeń obszarowych.

Magdalena Jankowska-Kostrzewa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Magdalena Jankowska-Kostrzewa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Magdalena Jankowska-Kostrzewa, absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Od 10 lat związana zawodowo z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie zajmowała się między innymi wdrażaniem unijnych projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Obecnie Główny Specjalista w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Łodzi pełniący rolę „Doradcy Energetycznego”.

Sławomir Jankowski

Veolia Energia Łódź
Sławomir Jankowski

Veolia Energia Łódź

SESJA X

Temat prelekcji: FORUM ANTYSMOGOWE

Sławomir Jankowski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Veolia Energia Łódź. Ukończył Politechnikę Łódzką na Wydziale Elektrycznym w specjalności Automatyka przemysłowa. Od 1992 r. jest związany z łódzką energetyką. Pracę zaczynał w łódzkich elektrociepłowniach przechodząc przez kolejne szczeble w strukturze zawodowej i organizacyjnej Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi, a obecnie Veolii Energii Łódź. Był odpowiedzialny za wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) dla obsługi, nadzoru i rozwoju sieci ciepłowniczej w Łodzi. W latach 2006-2014 pełnił funkcję dyrektora handlowego. Od 2014 roku sprawuje funkcję Członka Zarządu, dyrektora ds. rozwoju odpowiedzialnego za politykę handlową i strategię rozwoju. Uczestniczył w międzynarodowych programach rozwojowych kadry menedżerskiej grupy Veolia. Od 2018 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej w Veolia Industry Polska Sp. z o.o.

Jarosław Janus

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Jarosław Janus

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

mł. insp. Jarosław Janus, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Absolwent Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynuje policyjną służbę prewencyjną w województwie łódzkim. Jest autorem wielu przedsięwzięć profilaktycznych, w tym również o charakterze edukacyjnym w tematyce bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego. Prowadzi szkolenia w jednostkach policyjnych oraz instytucjach i urzędach administracji dot. bezpieczeństwa i profilaktyki społecznej. Czynnie współpracuje ze szkołami oraz uczelniami wyższymi województwa łódzkiego przy realizacji programów i inicjatyw w zakresie kreowania bezpiecznych zachowań oraz diagnozy potrzeb profilaktycznych w środowisku szkolnym. Jako koordynator wojewódzki Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nadzoruje i inicjuje działania Policji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

Mateusz Jarczyński

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach
Mateusz Jarczyński

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach

SESJA XIII

Temat prelekcji: POTENCJAŁ GEOTERMALNY – MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY

Mateusz Jarczyński ur. 03.08.1978 roku w Skierniewicach. Po ukończeniu studiów ekonomicznych w 2004 roku jako manager w przedsiębiorstwie przemysłu drzewnego zaangażował się w sprawy związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w aspekcie pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorstw. W 2007 roku rozpoczął pracę w administracji samorządowej kierując pracami Wydziału do Spraw Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych w Urzędzie Miasta Skierniewice. W latach 2007-2014 wydział ten pozyskał ponad 250 mln zł na inwestycje infrastrukturalne w tym również związane z ochroną środowiska. W 2018 roku rozpoczął prace związane z projektami dotyczącymi OZE w Skierniewickiej Energetyce Cieplnej. W 2019 roku jako Wiceprezes Energetyki Cieplnej w Skierniewicach podjął działania związane z wykorzystaniem wód geotermalnych w celach energetycznych.

Paweł Jarosiewicz

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN
Paweł Jarosiewicz

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

SESJA II

Temat prelekcji: ZMIANY KLIMATU – SYTUACJA W REGIONIE ŁÓDZKIM

mgr Paweł Jarosiewicz, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN. Pełni funkcję sekretarza Polskiego Komitetu ds. Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO. Od 2018 roku pracuje jako redaktor pomocniczy w czasopiśmie naukowym Ecohydrology & Hydrobiology. Realizuje doktorat w Katedrze Ekologii Stosowanej, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, pod opieką prof. dr hab. Macieja Zalewskiego. Opracował preparat do usuwania zanieczyszczeń z wód powierzchniowych, za który otrzymał złoty medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine w Paryżu.

Tomasz Kapela

Biotechnika
Tomasz Kapela

Biotechnika

SESJA I

Temat prelekcji: BIOGOSPODARKA – OD POMYSŁU DO KOMERCJALIZACJI

moderator

Tomasz Kapela, właściciel Biotechnika. Wykwalifikowany inżynier w dziedzinie biotechnologii molekularnej i przemysłowej, absolwent Politechniki Łódzkiej, uczestnik wielu szkoleń i projektów na uniwersytetach i w instytutach badawczych na całym świecie. W 2007 r. założył firmę BIOTECHNIKA, która obecnie jest liderem rynku biotechnologii przemysłowej, a jej działalność skupia się głównie na branżach: produkcja etanolu, projektowanie i budowa biogazowni rolniczych, przemysłowych i oczyszczalni ścieków, przetwórstwo płodów rolnych i bioodpadów.

Bogumiła Kapusta

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Bogumiła Kapusta

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

SESJA II

Temat prelekcji: ZMIANY KLIMATU – SYTUACJA W REGIONIE ŁÓDZKIM

mgr Bogumiła Kapusta, ukończyła studia z zakresu administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2010 r. zawodowo związana instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Obecnie Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Zainteresowania naukowe dotyczą krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej w zakresie prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej, stosunków międzynarodowych, międzynarodowej i krajowej ochrony praw człowieka, ochrony środowiska, prawa porównawczego oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych, a także funkcjonowania samorządu terytorialnego, zamówień publicznych.

Leszek Karski

Politechnika Warszawska
Leszek Karski

Politechnika Warszawska

SESJA VIII

Temat prelekcji: BIODEGRADOWALNE ELEMENTY, GOSPODARKA ODPADAMI

Leszek Karski, dr nauk prawnych, specjalizacja prawo zrównoważonego rozwoju - energetyka, odpady, klimat, środowisko, zdrowie. Adiunkt Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowca Politechnika Warszawska, wiceprzewodniczący rady naukowej Instytutu Ochrony Środowiska, członek rady Mazowieckiego Oddziału NFZ, prezes Standard Systems.

Andrzej Kassenberg

Instytut na rzecz Ekorozwoju
Andrzej Kassenberg

Instytut na rzecz Ekorozwoju

SESJA II

Temat prelekcji: ZMIANY KLIMATU – SYTUACJA W REGIONIE ŁÓDZKIM

dr Andrzej Kassenberg jest współzałożycielem Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Przez 24 lata był jego prezesem. Od wielu lat zajmuje się działalnością naukową w zakresie zrównoważonego rozwoju obecnie specjalizuje się w kwestiach energii i ochrony klimatu. Wykładał na wielu polskich i amerykańskich uniwersytetach. Laureat wielu nagród, w tym Nagrody Naukowej Polskiej Akademii Nauk, został on nagrodzony jako "Człowiek Polskiej Ekologii Roku 2005". Autor lub współautor ponad 150 publikacji.

Marzena Kawa

Telewizja Polska
Marzena Kawa

Telewizja Polska

SESJA PLENARNA

moderator

SESJA PODSUMOWUJĄCA

prowadząca

Rozstrzygnięcie Konkursu Najlepsze EKOSOŁECTWO Województwa Łódzkiego

Marzena Kawa - od 17 lat na antenach Telewizji Polskiej, dziennikarka, prezenterka telewizyjna. Związana z redakcją „Pogody” - TVP, „Pytania na Śniadanie” - TVP 2, prowadząca „Teleexpress na Deser”- TVP1. Autorka ponad tysiąca materiałów informacyjnych oraz reportaży. Wykładowca akademicki (SWPS ) oraz szkoleniowiec w Akademii Telewizyjnej.

Edyta Kiedrzyńska

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN
Edyta Kiedrzyńska

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

SESJA XIV

Temat prelekcji: ADAPTACJA DO ZMIANY KLIMATU W ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

dr hab. Edyta Kiedrzyńska, Prof. ERCE PAN, Zastępca Dyrektora w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN oraz Adiunkt na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniewrsytetu Łódzkiego. Członek m.in. Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień: ekohydrologia, biotechnologie i rozwiązania bliskie naturze; rzeki i procesy zlewniowe; transport i transformacja zanieczyszczeń w środowisku; antropogeniczne źródła zanieczyszczeń.

Zofia Kifer

studentka Politechnika Łódzka
Zofia Kifer

studentka Politechnika Łódzka

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

Zofia Kifer, studentka III roku Biotechnologii w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, absolwentka XXI Liceum Bolesława Prusa w Łodzi, stażystka w firmie BIOTECHNIKA, zainteresowania: odnawialne źródła energii, biopaliwa, projektowanie instalacji technologicznych.

Daria Klimczak

Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi
Daria Klimczak

Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi

WARSZTATY DLA DZIECI

Temat warsztatów: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

mgr Daria Klimczak, nauczyciel w Przedszkolu nr 66 w Łodzi. Absolwentka Wydziału Filologiczno-Historycznego na kierunku Historia oraz WOS na Akademii im. J. Długosza w Częstochowie oraz studiów podyplomowych na kierunku : wychowanie przedszkole z edukacją wczesnoszkolną na Wyższej Szkole Administracji w Bielsku Białej. 10-letnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel w przedszkolu oraz jako wychowawca na koloniach i obozach dla dzieci.

Józef Kociemski

Trener odnowy biologicznej, fizjolog wysiłku
Józef Kociemski

Trener odnowy biologicznej, fizjolog wysiłku

SESJA V

Temat prelekcji: MEDYCYNA PRZECIWSTARZENIOWA – JAK UTRZYMAĆ WITALNOŚĆ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Józef Kociemski, absolwent AWF w Warszawie. Całe życie związany ze sportem i rekreacją. Przez większość kariery zawodowej pracował jako trener odnowy biologicznej oraz fizjolog wysiłku. Pracował z sukcesem m.in. z reprezentacją polski w piłce nożnej, w piłce siatkowej kobiet oraz w klubach pierwszoligowych z siatkarkami, piłkarzami oraz koszykarkami. Był wiceprezesem zarządu ośrodka Stacji Nowa Gdynia. Animator slow joggingu.

Maciej Kokotek

Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o.
Maciej Kokotek

Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o.

SESJA I

Temat prelekcji: BIOGOSPODARKA – OD POMYSŁU DO KOMERCJALIZACJI

dr Maciej Kokotek, Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający. Ukończył Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 2003-2006, jako Dyrektor Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, współpracował z najważniejszymi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi branży rolniczej w kraju i zagranicą. Pierwszy Dyrektor Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem i Piotrkowskiego Centrum Edukacji. Od powstania w 2008 r. do 2016 r. Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, odpowiedzialny za wdrażanie 3 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i 2014-2020 dla sektora nauki, przedsiębiorstw i samorządów. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Otwarty przewód doktorski na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W swoich działaniach naukowych skupia się głównie na zagadnieniach z zakresu zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw. Od 2016 r. Dyrektor Zarządzający w Łódzkim Domu Biznesu – instytucji doradczej, gdzie odpowiedzialny jest za wszystkie kluczowe obszary działalności, zwłaszcza usługi rozwojowe, szkolenia i doradztwo unijne.

Leszek Komarowski

Green Future lnvestment Sp. z o.o.
Leszek Komarowski

Green Future lnvestment Sp. z o.o.

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Leszek Komarowski, Green Future lnvestment Sp. z o.o. – Perspektywy rozwoju biogazowni przemysłowo-utylizacyjnej w Kutnie.

Iwona Kowalczyk

Uniwersytet Łódzki
Iwona Kowalczyk

Uniwersytet Łódzki

SESJA IV

Temat prelekcji: ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Iwona Kowalczyk, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doświadczony pracownik samorządu terytorialnego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego, a także w prawie administracyjnym i prawie ochrony środowiska. Wykładowca na studiach podyplomowych na Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Pomysłodawca i wieloletni koordynator współpracy samorządowo-naukowej.

Maciej Kozakiewicz

Polska Witalna sp. z o.o.
Maciej Kozakiewicz

Polska Witalna sp. z o.o.

SESJA V

Temat prelekcji: MEDYCYNA PRZECIWSTARZENIOWA – JAK UTRZYMAĆ WITALNOŚĆ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

moderator

dr Maciej Kozakiewicz, absolwent ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, naukowo związany z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Instruktor i prezes Stowarzyszenia Slow Jogging Polska, instruktor nordic walking PSNW, autor bestsellera „Slow jogging. Japońska droga do witalności”. Mentor witalny, prezes Polska Witalna sp. z o.o. Wdraża projekt Uniwersytet Witalny za który otrzymał nominację Startupu Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Barbara Kozłowska

Politechnika Łódzka
Barbara Kozłowska

Politechnika Łódzka

SESJA VIII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

moderator

dr inż. Barbara Kozłowska, adiunkt w Katedrze Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Ukończyła kierunek Inżynierii Środowiska na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Doktorat obroniony w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu z zakresu zagospodarowania odpadów paleniskowych i osadów ściekowych. Ukończyła również Europejskie Studia w zakresie Zarządzania Środowiskiem (Environmental Management) w University of Amsterdam w Holandii. Specjalista w zakresie planowania i przygotowywania systemów gospodarki odpadami, technologii zagospodarowywania odpadów komunalnych oraz procedur oceny oddziaływania na środowisko. Otrzymała Odznakę Honorową Ministra Środowiska „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (2015 r.). Jest pomysłodawcą, organizatorem i Kierownikiem Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi” (rozpoczyna się VI edycja), członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Generalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska, jest autorem i współautorem ponad 300 naukowych i branżowych publikacji, raportów i opinii. Prowadzi działalność dydaktyczną, oferuje doradztwo dla administracji publicznej, samorządów, zakładów przetwarzania odpadów, inwestorów i innych organizacji w zakresie organizacji systemu gospodarki odpadami. Jest ekspertem Rady RIPOK.

Orina Krajewska

Fundacja Małgorzaty Braunek BĄDŹ
Orina Krajewska

Fundacja Małgorzaty Braunek BĄDŹ

SESJA V

Temat prelekcji: MEDYCYNA PRZECIWSTARZENIOWA – JAK UTRZYMAĆ WITALNOŚĆ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Orina Krajewska, aktorka, prezes Fundacji Małgorzaty Braunek BĄDŹ, propagatorka holistycznego stylu życia, autorka książki „Bądź. Holistyczne ścieżki zdrowia”.

Marta Krawczyk

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Marta Krawczyk

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

SESJA PLENARNA

SESJA VIII

Temat prelekcji: BIODEGRADOWALNE ELEMENTY, GOSPODARKA ODPADAMI

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

Marta Krawczyk, od prawie 7 lat związana z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań SA, wcześniej pracowała w NFOŚiGW i administracji publicznej. Specjalistka od ecodesignu opakowań i przydatności do recyklingu. Trenerka i edukatorka w zakresie segregacji i gospodarki odpadami opakowaniowymi, audytorka zakładów recyklingu. Koordynatorka projektów edukacyjnych, CSR i doradczych. Absolwentka ochrony środowiska na UAM w Poznaniu i studiów podyplomowych Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Instytucie Wzornictwa Przemysłowego.

Dorota Kręgiel

Politechnika Łódzka
Dorota Kręgiel

Politechnika Łódzka

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

dr hab. Dorota Kręgiel, prof. PŁ, biotechnolog, autorka ponad 400 publikacji naukowych. Kierownik projektów NCN, NCBiR, Grantów MNiSW, główny wykonawca w programach europejskich 6PR, COST, ekspert w programie INVENTORUM. Współautorka patentów polskich i międzynarodowych oraz ekspertyz przemysłowych, organizatorka seminariów szkoleniowych dla pracowników przemysłu. Członek rad programowych czasopism polskich oraz zagranicznych. Członek PTM i FEMS, ISEKI Food Association -Deputy National Representative of Poland.

Anna Królak

THETA Doradztwo Techniczne
Anna Królak

THETA Doradztwo Techniczne

SESJA XII

Temat prelekcji: BEZPIECZNE GOSPODAROWANIE CHEMIKALIAMI W UNII EUROPEJSKIEJ

mgr inż. Anna Królak, absolwentka wydziału Chemii Ogólnej Politechniki Łódzkiej, na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2005 r. specjalista ds. Kart Charakterystyki i doradca ds. REACH w THETA Doradztwo Techniczne. Przedstawiciel polskich firm w europejskich konsorcjach dotyczących rejestracji substancji w ramach REACH, ekspert we wprowadzaniu substancji chemicznych do obrotu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, autorka licznych artykułów w prasie branżowej dotyczących wymagań rozporządzenia REACH i bezpieczeństwa produktów.

Maria Królikowska-Olczak

Uniwersytet Łódzki
Maria Królikowska-Olczak

Uniwersytet Łódzki

SESJA IV

Temat prelekcji: ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

moderator

Maria Królikowska-Olczak – profesor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Adwokat. Prowadzi kancelarię adwokacką Eurokancelaria prof. Maria Królikowska-Olczak. Prezes Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Łodzi. Autorka ponad 150 publikacji, opracowań, recenzji, ekspertyz z zakresu polskiego i europejskiego prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, prawa farmaceutycznego.Wykładała na zaproszenie organizacji pozauniwersyteckich, w tym m.in. Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, Instytutu Europejskiego w Łodzi; prowadziła szkolenia dla sędziów, prokuratorów, notariuszy, przedsiębiorców

Andrzej Krueger

ŁUKASIEWICZ – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
Andrzej Krueger

ŁUKASIEWICZ – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

dr Andrzej Krueger, od 2010r Dyrektor instytutu badawczego ŁUKASIEWICZ z Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej ‘Blachownia’ w Kędzierzynie-Koźlu, pracę w instytucie rozpoczął w 1980r po uzyskaniu dyplomu magistra chemii. W 2000r. doktoryzował się w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie a w 2007r. uzyskał certyfikat MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2004–2010 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych w ICSO Blachownia . Specjalizuje się w dziedzinie organicznej syntezy chemicznej katalizowanej jonitami. Jest współautorem 32 publikacji i 36 patentów oraz wielu rozwiązań dla przemysłu zarówno w kraju jak i za granicą. Posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej i w kierowaniu projektami, w tym międzynarodowego projektu w programie Eureka. Uczestniczył w licznych inicjatywach mających na celu międzysektorową i ponadregionalną współpracę podmiotów gospodarki i jednostek naukowych w zakresie B+R. Od 2013r pełni funkcję Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Martyna Kruszyk

Akademia SPA Tomka Tomasika
Martyna Kruszyk

Akademia SPA Tomka Tomasika

SESJA V

Temat prelekcji: MEDYCYNA PRZECIWSTARZENIOWA – JAK UTRZYMAĆ WITALNOŚĆ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Martyna Kruszyk, trener Akademii SPA Tomka Tomasika, terapeutka SPA, właścicielka OD’NOVA Skon Café & SPA w Ostrowie Wielkopolskim. Autorka Holistycznego rytuału pielęgnacji twarzy i ciała. Akademia SPA jest liderem na polskim rynku szkoleń dla branży SPA & wellness, wyróżniającym się holistycznym podejściem do klienta poprzez szeroko pojętą edukację w zakresie pielęgnowania zdrowia i urody za pomocą manualnych technik masażu.

Tomasz Kupidura

ŁUKASIEWICZ- Instytut Technologii Eksploatacji
Tomasz Kupidura

ŁUKASIEWICZ- Instytut Technologii Eksploatacji

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

dr Tomasz Kupidura, adiunkt w Ośrodku Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji. Wykonawca i kierownik kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Członek zespołu eksperckiego Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ) kwalifikacji rynkowych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji dla 9 działów administracji państwowej. Ekspert metodologiczny grupy zawodów oraz ekspert ds. walidacji i jakości informacji o zawodach w projekcie „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, MRPiPS, 2017-2019. Autor i współautor ponad 80 publikacji zwartych i artykułów naukowych.

Marta Kutyna-Bakalarska

MASPEX Wadowice
Marta Kutyna-Bakalarska

MASPEX Wadowice

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

Marta Kutyna-Bakalarska, Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie MASPEX Wadowice, Wiceprezes Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki, Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University. Od 2001r. w Grupie Maspex zdobywała doświadczenie w obszarze finansów, funduszy unijnych oraz zarządzania projektami. Członek Rady nadzorczej CLC North-East Sp. z o.o. – centrum kolokacji w ramach EIT Food, którego zadaniem jest pobudzanie innowacyjności, rozwój talentów i zaangażowania konsumentów w Europie Północnej i Wschodniej. Aktywnie bierze udział w obszarze budowania ekosystemu innowacji, także w oparciu o współpracę ze start-upami i sektorem nauki. Zdobywała doświadczenie w zespołach wdrażających innowacje, prowadzących B+R oraz w zakresie pozyskiwania środków na tę działalność. Jako Dyrektor Inwestycyjny zarządzała portfelami 3 funduszy private eqiuty wykorzystując wiedzę i doświadczenie na rynku kapitałowym. Współpracowała jako ekspert z PARP oraz NCBR w zakresie oceny projektów innowacyjnych i B.

Ewa Kwapisz

Browin Sp. z o.o. Sp.k.
Ewa Kwapisz

Browin Sp. z o.o. Sp.k.

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Ewa Kwapisz – Bioinnowacje w Browin Sp. z o.o. Sp.k.

Angelika Lenc

PP Chemipol Sp. z o.o.
Angelika Lenc

PP Chemipol Sp. z o.o.

SESJA XII

Temat prelekcji: BEZPIECZNE GOSPODAROWANIE CHEMIKALIAMI W UNII EUROPEJSKIEJ

mgr inż. Angelika Lenc, absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na studiach I-ego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska o specjalności „Analityka i monitoring środowiska” oraz studiów II-ego stopnia na kierunku Chemia o specjalności „Chemia analityczna i strukturalna”. Absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością” na Politechnice Łódzkiej. W „PP Chemipol” Sp. z o.o. technolog, odpowiedzialna za bezpieczeństwo produktów, klasyfikację, oznakowanie i sporządzanie kart charakterystyki mieszanin chemicznych oraz sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska.

Sylwester Lisek

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
Sylwester Lisek

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi

SESJA IV

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Sylwester Lisek, starszy specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej w Nadleśnictwie Poddębice. Absolwent technikum leśnego, studiów wyższych na kierunku Leśnictwo oraz studiów podyplomowych Ochrona Środowiska. Pozyskał dotacje zewnętrzne na trzy wnioski na przebudowę dróg przeciwpożarowych na łączną kwotę 8,5 mln zł z ARiMR oraz na osiem zadań z edukacji leśnej i łowiectwa na łączną kwotę 200 tys. zł z WFOŚiGW w Łodzi.

Grzegorz Łukasiewicz

WIND-HYDRO
Grzegorz Łukasiewicz

WIND-HYDRO

SESJA XV

Temat prelekcji: REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Grzegorz Łukasiewicz, właściciel firmy WIND-HYDRO członek konsorcjum opracowującego dla Polski dokumentu strategicznego jakim jest plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). specjalista ds. monitoringu środowiska oraz ekspert w zakresie systemów Bazodanowych, Systemów Informacji Przestrzennej (GIS), technologii LiDAR, przetwarzania danych, analiz przestrzennych. Lider i zarazem ekspert merytoryczny projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) nt. implementacji modeli prognozy pogody i zdjęć satelitarnych do monitorowania zjawiska suszy w Polsce (S4D) „Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data”.

Przemysław Majchrowski

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie
Przemysław Majchrowski

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie

SESJA III

Temat prelekcji: ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE – BIORÓŻNORODNOŚĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

Moderator

dr inż. Przemysław Majchrowski, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie.

Krzysztof Makowski

Bionanopark Sp. z o.o.
Krzysztof Makowski

Bionanopark Sp. z o.o.

SESJA I

Temat prelekcji: BIOGOSPODARKA – OD POMYSŁU DO KOMERCJALIZACJI

dr Krzysztof Makowski, Bionanopark Sp. z o.o., Menadżer Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej. Absolwent Politechniki Łódzkiej. Doktorat w zakresie biotechnologii przemysłowej i biologii molekularnej. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej w branży biotechnologicznej i kosmetycznej. Specjalista w zakresie mikrobiologii i procesów enzymatycznych. Od 2012 roku manager Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej w łódzkim Bionanoparku. Od ponad 6 lat współpracuje z firmą Biotechnika w realizacji projektów badawczych z zakresu działalności firmy. Współautor patentów i zgłoszeń patentowych z zakresu biotechnologii.

Piotr Maks

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Piotr Maks

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

SESJA X

FORUM ANTYSMOGOWE

Piotr Maks, Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Elisabetta Manunza

Uniwersytet w Utrechcie, Holandia
Elisabetta Manunza

Uniwersytet w Utrechcie, Holandia

SESJA IV

Temat prelekcji: ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Elisabetta Manunza, profesor międzynarodowego i europejskiego prawa zamówień publicznych w Instytucie Europejskim na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia). Współzałożycielka i współkierownik Centrum Naukowo-Badawczego Zamówień Publicznych, które jest efektem współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Utrechcie i Uniwersytetem Twente. Ceniony wykładowca i trener na licznych szkoleniach z dziedziny zamówień publicznych. W swoich badaniach zajmuje się w przede wszystkim problematyką prawa zamówień publicznych w kontekście ekonomicznej analizy prawa, zrównoważonego rozwoju, społecznych i zielonych zamówień publicznych. Autorka licznych publikacji, uczestnik i organizator wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Ceniony ekspert rządowy i samorządowy.

Dorota Matuszewska-Temech

Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi
Dorota Matuszewska-Temech

Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Dorota Matuszewska –Temech, nauczyciel w Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi. Posiada tytuł „Nauczyciela przyjaznego Łodzi”, złotą odznakę LOP, zdobyła nagrodę Kuratora Oświaty 2008r., Prezydenta Miasta w latach 2011 i 2018, „Ekobelfra” 2018r. Współpracuje z CKE i OKE, jako przewodniczący Zespołu Egzaminatorów i autorka zadań z przyrody; Uniwersytetem Łódzkim w ramach praktyk pedagogicznych studenckich. Współautorka książki „Zielone płuca Łodzi”. Autorka dwóch projektów dofinansowanych przez WFOŚ i GW w Łodzi oraz innowacji.

Weronika Michalak

HEAL Polska
Weronika Michalak

HEAL Polska

SESJA II

Temat prelekcji: BEZPIECZNE GOSPODAROWANIE CHEMIKALIAMI W UNII EUROPEJSKIEJ

Weronika Michalak, dyrektor polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Health and Environment Alliance (HEAL), analizującej wpływ środowiska na zdrowie obywateli Unii Europejskiej. Autorka licznych artykułów dotyczących wpływu zanieczyszczeń powietrza oraz zmiany klimatu na zdrowie oraz współautorka publikacji HEAL, takich jak: “Spalanie węgla w domowych piecach. Zagrożenia zdrowotne”, “Zanieczyszczenia powietrza”, “Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne” czy „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie”, a także organizatorka konferencji poświęconych tematyce zdrowotnych skutków smogu oraz zmieniającego się klimatu.

Marta Mieloszyk-Pawelec

Centrum medyczne Lifestylemed
Marta Mieloszyk-Pawelec

Centrum medyczne Lifestylemed

SESJA V

Temat prelekcji: MEDYCYNA PRZECIWSTARZENIOWA – JAK UTRZYMAĆ WITALNOŚĆ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Marta Mieloszyk-Pawelec, mgr farmacji, ekspert mikroodżywiania, absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu i kierunku mikroodżywianie na Wydziale Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon (Francja). Ukończyła kursy z zakresu medycyny stylu życia na Harvard Medical School. Autorka książki „Żyj 120 lat! Czyli moc mikroodżywiania”, ekspert w Pytaniu na Śniadanie. Pracuje w centrum medycznym Lifestylemed, gdzie tworzy indywidualne programy zdrowotne i urodowe dla pacjentów kliniki.

Mieczysław Miodek

Centrum Medyczne Szpitala św. Rodziny w Łodzi
Mieczysław Miodek

Centrum Medyczne Szpitala św. Rodziny w Łodzi

SESJA V

Temat prelekcji: MEDYCYNA PRZECIWSTARZENIOWA – JAK UTRZYMAĆ WITALNOŚĆ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

dr Mieczysław Miodek, specjalista chirurgii dziecięcej z 25-letnim stażem, lekarz Polskiej Kadry Karate Tradycyjnego, członek komisji medycznej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Lekarz Medycyny Estetycznej. Ukończył Akademię Medyczną w Łodzi. Od 2010 roku związany z Centrum Medycznym Szpitala św. Rodziny w Łodzi. Trenuje Karate od 1983 roku. Posiada stopień 1 Dan w karate tradycyjnym.

Ilona Motyl

Politechnika Łódzka
Ilona Motyl

Politechnika Łódzka

WARSZTATY DLA DZIECI

Temat warsztatów: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

dr inż. Ilona Motyl, adiunkt w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej (PŁ). Głównym przedmiotem zainteresowań i prac badawczych jest metabolizm bakterii fermentacji mlekowej, probiotyki jako grupa mikroorganizmów poprawiająca kondycję zdrowotną człowieka, probiotyki w chorzeniach alergicznych, probiotyki w cholestazie u dzieci z atrezją dróg żółciowych, zastosowanie probiotyków w ginekologii, probiotyczne preparaty dla zwierząt, zdolność akumulacji selenu przez probiotyczne bakterie Lactobacillus, żywność fermentowana pochodzenia zwierzęcego i roślinnego wytwarzana w Polsce i na świecie. Kierownik i wykonawca kilkunastu projektów badawczych finansowanych przez MNiSzW, NCBiR, Fundację Danone. Wykonuje liczne prace badawcze na zlecenie przemysłu, ekspertyzy sądowe, strategiczne, opinie o innowacyjności. Jej dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt prac naukowych, publikowanych w formie oryginalnych artykułów, prac przeglądowych oraz komunikatów, streszczeń i posterów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest autorem wielu patentów i zgłoszeń patentowych, jej osiągnięciem jest wdrożenie wspólnie z IP Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Wytwórnią Surowic i Szczepionek Biomem S.A. w Krakowie, probiotycznego preparatu bakterii fermentacji mlekowej o nazwie handlowej LATOPIC.

Francesca Novello

Studio Legale Pavan
Francesca Novello

Studio Legale Pavan

SESJA IV

Temat prelekcji: ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Francesca Novello, ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Trydencie, w ramach programu Erasmus studiowała na Uniwersytecie Łódzkim oraz odbyła staż na WPIA UŁ. Praktyk, obecnie pracuje w Kancelarii Adwokackiej Studio Legale Pavan w Treviso. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i prawie administracyjnym.

Kamil Olczak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kamil Olczak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

SESJA IV

Temat prelekcji: ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kamil Olczak, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, asystent w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, asystent w kancelarii adwokackiej Eurokancelaria prof. Maria Królikowska-Olczak, stypendysta Uniwersite’ de Pau et des Pays de l’Adour (Francja). Arbiter i mediator w Sądzie Arbitrażowym Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie rynków finansowych, w prawnofinansowych aspektach odnawialnych źródłach energii. Członek Światowej Rady Energetyki.

Mariusz Opała

PolCrux S.A.
Mariusz Opała

PolCrux S.A.

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Mariusz Opała PolCrux S.A – Innowacje w PolCrux S.A.

Jędrzej Pawlak

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
Jędrzej Pawlak

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

st. kpt. Jędrzej Pawlak, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Doświadczenie bojowe - 10 lat służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej, od 3 lat oficer prasowy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, koordynator prewencji społecznej w województwie łódzkim.

Mariusz Piechura

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi
Mariusz Piechura

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi

SESJA XV

Temat prelekcji: REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Mariusz Piechura, p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi – jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiada uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w wykonawstwie geodezyjnym. Od 2012 roku jest zatrudniony w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Łodzi.

Katarzyna Pietrzak

Browin Sp. z o.o. Sp.k.
Katarzyna Pietrzak

Browin Sp. z o.o. Sp.k.

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Katarzyna Pietrzak – Bioinnowacje w Browin Sp. z o.o. Sp.k.

Marcin Podgórski

Departament Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Marcin Podgórski

Departament Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

SESJA X

FORUM ANTYSMOGOWE

Marcin Podgórski, Zastępca Dyrektora, Departament Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Pracownik Samorządu Województwa Łódzkiego, aktywny od 25 lat w kształtowaniu stosunków międzynarodowych na forum organizacji międzynarodowych. Ekspert w zakresie rozwoju polityki regionalnej, wspierania procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menadżer międzynarodowych projektów współpracy i rozwoju w ramach programów Horyzont 2020, Interreg Europa oraz Interreg Europa Środkowa. W międzynarodowych partnerstwach przygotowuje zestawy narzędzi wspierających wielopoziomowe zarządzanie politykami europejskimi dotyczącymi m.in. gospodarki cyrkularnej, dekarbonizacji, instrumentów finansowania. Dyrektor Departamentu pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, przedstawiciel regionu i twórca Domu Łódzkiego w Brukseli - jednostki wspierającej aktywność mieszkańców województwa w Europie.

Agnieszka Podstolska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Agnieszka Podstolska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Agnieszka Podstolska, absolwentka Politechniki Łódzkiej Wydziałów Organizacji i Zarządzania oraz Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Od 1999 r jest pracownikiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Obecnie zatrudniona na stanowisku Kierownik Zespołu Realizacji Umów. Do zadań zespołu należy kompleksowa obsługa Beneficjentów mających zawartą umowę o dofinansowanie projektów ze środków Funduszu.

Danuta Pusek

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Danuta Pusek

Ministerstwo Edukacji Narodowej

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Danuta Pusek, Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczony nauczyciel i pedagog. Wiele lat uczyła języka polskiego w liceum ogólnokształcącym. Od 10 lat pracuje w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Do zakresu jej obowiązków należą w szczególności sprawy dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego. Reprezentuje kraj na forum międzynarodowym. Jest to aktywne uczestnictwo w konferencjach poświęconych edukacji oraz udział w pracach grup roboczych utworzonych przez Komisję Europejską.
Aktualnie uczestniczy w spotkaniach Nieformalnej Grupy Roboczej działającej pod auspicjami OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) w ramach projektu Przyszłość Edukacji i Umiejętności: Edukacja 2030.

Elżbieta Ratyńska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Elżbieta Ratyńska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Elżbieta Ratyńska, absolwentka historii na Uniwersytecie Łódzkim oraz Studiów Podyplomowych Polsko-Brytyjskie Partnerstwo Strategiczne w Unii Europejskiej i w NATO organizowanych przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielońskiego we współpracy z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie. Obecnie specjalista w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie zajmuje się szeroko pojętą edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży.

Anna Jolanta Rygała

Politechnika Łódzka
Anna Jolanta Rygała

Politechnika Łódzka

WARSZTATY DLA DZIECI

Temat warsztatów: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

mgr inż. Anna Jolanta Rygała, specjalista mikrobiolog, od 1994r. zatrudniona w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, odpowiedzialna za prowadzenie Kolekcji Czystych Kultur w tym utrzymanie czystości mikrobiologicznej i aktywności biochemicznej szczepów, przygotowywanie kriobanków i liofilizacja szczepów, prowadzenie hodowli w bioreaktorach. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 30 artykułów naukowych, udział w 7 projektach naukowo-badawczych oraz współautorstwo 2 patentów i 1 zgłoszenia patentowego.

Karolina Rzetelska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Karolina Rzetelska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

mgr inż. Karolina Rzetelska, absolwentka Biotechnologii ukończonej w 2007 r. na Politechnice Łódzkiej. Od 2008 r. pracuje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Początkowo w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków, gdzie zajmowała się oceną wniosków m.in. z dziedziny Ochrona Wód i Gospodarka Wodna. Obecnie pełni obowiązki Kierownika Zespołu ds. Projektów Nieinwestycyjnych, w którym znaczące miejsce zajmują projekty związane z Edukacją Ekologiczną.

Paweł Sałek

Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
Paweł Sałek

Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego

SESJA XIII

Temat prelekcji: POTENCJAŁ GEOTERMALNY – MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY

moderator

Paweł Sałek w Kancelarii Prezydenta RP zajmuje się sprawami ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Przed objęciem funkcji Doradcy Prezydenta RP pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pełnomocnika Rządu ds. Do 2015 pracował na stanowisku Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej RADPEC SA w Radomiu.

Marcin Samosiej

Centrum Medyczne Bonifratrów
Marcin Samosiej

Centrum Medyczne Bonifratrów

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

Lek. med. Marcin Samosiej, w 1998 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 2000- 2005 odbył rezydenturę w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi na Oddziale Chorób Wewnętrznych, zakończoną uzyskaniem w 2006 r. tytułu specjalisty chorób wewnętrznych. Od 2005 r. pracuje w Poradni Ziołoleczniczej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi jako kierownik tej placówki. Od 2014 r. jest członkiem Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W 2015 r. powierzono mu również funkcję kierownika Poradni Ziołolecznictwa w Centrum Medycznym Bonifratrów w Warszawie.

Lidia Sas-Paszt

Zakład Mikrobiologii – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Lidia Sas-Paszt

Zakład Mikrobiologii – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

SESJA XIV

Temat prelekcji: ADAPTACJA DO ZMIANY KLIMATU W ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. IO, Kierownik Zakładu Mikrobiologii. Prowadzi badania nad rolą korzeni i ryzosfery we wzroście i plonowaniu roślin ogrodniczych oraz rozwojem ekologicznych metod uprawy roślin ogrodniczych z wykorzystaniem pożytecznych mikroorganizmów. Kierownik projektu BIO-FERTIL oraz partner projektu ECOFRUIT. Jest autorem i współautorem 94 publikacji naukowych, 15 ofert wdrożeniowych, 10 patentów i 15 preparatów mikrobiologicznych. Dwukrotnie otrzymała wraz z zespołem nagrodę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dagmara Skupień

Uniwersytet Łódzki
Dagmara Skupień

Uniwersytet Łódzki

SESJA XII

moderator

Temat prelekcji: BEZPIECZNE GOSPODAROWANIE CHEMIKALIAMI W UNII EUROPEJSKIEJ

Dr hab. Dagmara Skupień, prof. nadzw. UŁ – Bezpieczne gospodarowanie chemikaliami w Unii Europejskiej - uwagi wprowadzające

Małgorzata Skupińska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Małgorzata Skupińska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

SESJA X

Temat prelekcji: FORUM ANTYSMOGOWE

Małgorzata Skupińska, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Od wielu lat związana zawodowo z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie zajmowała się między innymi oceną wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć o charakterze nie inwestycyjnym (ochrona przyrody, edukacja ekologiczna, badania naukowe), jak i inwestycyjnym, w tym również z zakresu efektywności energetycznej. Obecnie Główny Specjalista w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Łodzi pełniący rolę „Doradcy Energetycznego”.

Dariusz Sommerfeld

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
Dariusz Sommerfeld

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

Dariusz Sommerfeld, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Budowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie

Małgorzata Stańczyk

Proteon Pharmaceuticals S.A.
Małgorzata Stańczyk

Proteon Pharmaceuticals S.A.

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Małgorzata Stańczyk Proteon Pharmaceuticals S.A. – Bioinnowacje w Proteon Pharmaceuticals.

Wojciech Starzyński

Lekarz weterynarii, Fundacja „Rodzice Szkole”
Wojciech Starzyński

Lekarz weterynarii, Fundacja „Rodzice Szkole”

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Wojciech Starzyński, lekarz weterynarii, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. W latach 1980-1989 Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność”. Pomysłodawca i założyciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego, wieloletni Prezes STO (1989-2010). Współtwórca oświaty niepublicznej w Polsce. Jeden z założycieli Wszechnicy Mazurskiej w Olecku- pierwszej niepublicznej uczelni wyższej na Mazurach.

Animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci.
Organizator w roku 2000, wspólnie z Parlamentarnym Zespołem „Edukacja Jutra”, dwóch konferencji na temat: Miejsca i roli rodziców w polskim systemie edukacyjnym, w trakcie, których wypracowano propozycję rozwiązań dotyczących usytuowania rad rodziców w polskim systemie oświaty wprowadzonych w roku 2007 do ustawy o systemie oświaty.

W latach 1997-2001 doradca Prezesa Rady Ministrów ds. organizacji pozarządowych i edukacji narodowej, członek Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej przy Ministrze Edukacji Narodowej. W latach 2002-2010 Radny m.st. Warszawy i przewodniczący Komisji Edukacji i Rodziny w Radzie Warszawy. W roku 2006 założyciel Fundacji Rodzice Szkole”, w latach 2006 – 2010 Przewodniczący Rady Fundacji. Od roku 2015 Członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji dotyczących spraw edukacji. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Odznaką Społecznego Towarzystwa Oświatowego (Wojciech Starzyński Złotej Odznaki STO nie przyjął).

Małgorzata Stolarska

WIND-HYDRO
Małgorzata Stolarska

WIND-HYDRO

SESJA XV

Temat prelekcji: REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

dr Małgorzata Stolarska, Kierownik opracowania dla Polski dokumentu strategicznego jakim jest plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Doktor hydrologii z wieloletnim doświadczeniem w realizacji i kierownictwie prac w projektach dotyczących modelowania hydrologicznego, adaptacji do zmian klimatu, bilansów wodnych, wdrażania Dyrektyw UE w dziedzinie polityki wodnej m.in. Wodnej, Azotanowej, substancji priorytetowych. Recenzent w Environmental Engineering Science. Od 2014 roku kierownik ds. projektów i rozwoju w firmie WIND-HYDRO z siedzibą w Łodzi. Koordynator merytoryczny projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) nt. implementacji modeli prognozy pogody i zdjęć satelitarnych do monitorowania zjawiska suszy w Polsce (S4D) „Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data”.

Agnieszka Stołecka

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej
Agnieszka Stołecka

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

Agnieszka Stołecka, studia magisterskie – Ochrona Środowiska (Politechnika Łódzka), studia doktoranckie – inżynieria chemiczna (PŁ). Wieloletni edukator w tematyce zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w The Baltic University Programme – międzynarodowej sieci integrującej uczelnie i społeczeństwo, z siedzibą w Szwecji. Koordynator projektów unijnych.
Zatrudniona w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej (UTW PŁ) od roku 2006, obecnie dyrektor UTW PŁ. Posiada duże doświadczenie organizacyjne i interpersonalne w pracy z osobami starszymi. Organizator wielu konferencji, wykładów, warsztatów i innych zajęć dodatkowych dla seniorów.

Mariusz Supady

Sulimar Sp. z o.o.
Mariusz Supady

Sulimar Sp. z o.o.

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Mariusz Supady – Bioinnowacje – Sulimar Sp. z o.o.

Małgorzata Szpilska

ŁUKASIEWICZ- Instytut Technologii Eksploatacji
Małgorzata Szpilska

ŁUKASIEWICZ- Instytut Technologii Eksploatacji

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

dr Małgorzata Szpilska, adiunkt w Ośrodku Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji. Od blisko 15 lat realizuje prace badawczo-naukowe, metodyczne i projektowe w międzynarodowych zespołach badawczych. Wykonawca i kierownik ok. 30 projektów badawczych UE. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Członek zespołu eksperckiego Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ) kwalifikacji rynkowych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji dla 9 działów administracji państwowej. Członek zarządu (od 2008-2018), a obecnie członek Doradczej Rady Naukowej (Scientific Advisory Board - SAB) ds. przyszłych kierunków badawczych European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB). Członek europejskiego stowarzyszenia European Vocational Training Association (EVTA) oraz koordynator współpracy z European Association for the Education of Adults (EAEA, od 2006 r.). Ekspert metodologiczny ds. opracowania informacji o zawodach, ekspert ds. walidacji i jakości informacji o zawodach, ekspert ds. badań wykorzystania informacji o zawodach w projekcie „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, MRPiPS, 2017-2019.

Jan Sztaudynger

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Jan Sztaudynger

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

moderator

Jan Sztaudynger, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz podyplomowych studiów europejskich Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2008 roku jest pracownikiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na stanowisku kierownika zespołu zajmującego się rozliczaniem projektów ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2017-2013.

Obecnie do zadań zespołu należy kompleksowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania polegające na wymianie źródeł ciepła przez mieszkańców oraz realizacja zadań wynikających z funkcji partnera projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” finansowanego ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020.

Karolina Sztobryn

Uniwersytet Łódzki
Karolina Sztobryn

Uniwersytet Łódzki

SESJA IX

Temat prelekcji: WŁASNOŚĆ INTELEKUALNA W BIOGOSPODARCE

moderator

dr Karolina Sztobryn, Uniwersytet Łódzki, rzecznik patentowy Lubasz i Wspólnicy. Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy. Jest także polskim rzecznikiem patentowym oraz pełnomocnikiem przed Urzędem Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej.

Piotr Szukalski

Uniwersytet Łódzki
Piotr Szukalski

Uniwersytet Łódzki

SESJA XI

Temat prelekcji: POTENCJAŁ ROZWOJU SREBRNEJ GOSPODARKI

moderator

dr hab. Piotr Szukalski, pracuje na stanowisku profesora nadzw. w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej, zaś przedmiotem jego badań są przede wszystkim: przebieg procesu starzenia się ludności Polski z uwzględnieniem dualnego charakteru tegoż procesu i jego konsekwencji, przemiany modelu rodziny polskiej, polityka ludnościowa oraz relacje międzypokoleniowe zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Jest autorem ponad 250 publikacji, w tym ponad 100 artykułów publikowanych w takich czasopismach jak „Polityka Społeczna”, „Studia Demograficzne”, „Gerontologia Polska”, „Wiadomości Statystyczne”.

W latach 2007-2010 Piotr Szukalski był członkiem Zespołu ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zaś w latach 2008-2010 reprezentantem polskich organizacji senioralnych w European Older People’s Platform. Od roku 2008 jest członkiem z wyboru Komitetu Prognoz PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Od roku 2016 członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP i Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaś od 2017 r. członkiem Rządowej Rady Ludnościowej przy Prezesie Rady Ministrów RP.

Monika Szymańska

Sulimar Sp. z o.o.
Monika Szymańska

Sulimar Sp. z o.o.

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Monika Szymańska – Bioinnowacje – Sulimar Sp. z o.o.

Bartłomiej Świątczak

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Bartłomiej Świątczak

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

SESJA X

FORUM ANTYSMOGOWE

Bartłomiej Świątczak, Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.

Paweł Tomaszewski

Filati Mirosław Kubiak Sp. j.
Paweł Tomaszewski

Filati Mirosław Kubiak Sp. j.

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Paweł Tomaszewski – Technologia seamless – innowacje w firmie Filati Mirosław Kubiak Sp. j.

Natalia Tomzik

Klinika Columna Medica w Łasku
Natalia Tomzik

Klinika Columna Medica w Łasku

SESJA V

Temat prelekcji: MEDYCYNA PRZECIWSTARZENIOWA – JAK UTRZYMAĆ WITALNOŚĆ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Natalia Tomzik, dyrektor zarządzający kliniki Columna Medica w Łasku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w największych firmach medycznych w Polsce. Na co dzień pasjonuje się tematyką holistycznej wizji zdrowia i minimalizmem. W czasie wolnym aktywnie działa w Fundacji Motiwator, gdzie organizuje warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet.

Justyna Trzos-Lisicka

Wydział Geoinformacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Justyna Trzos-Lisicka

Wydział Geoinformacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

SESJA XV

Temat prelekcji: REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Justyna Trzos – Lisicka, p.o. Naczelnika Wydziału Geoinformacji, Departament Geodezji i Kartografii, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja „Gospodarka Przestrzenna i Planowanie Przestrzenne”. Konsultant ds. Dyrektywy INSPIRE (Dyrektywa ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej). Od 2010 r. zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, odpowiedzialna za rozwój i utrzymanie Geoportalu Województwa Łódzkiego, specjalista w zakresie GIS (Systemy Informacji Przestrzennej).

Izabela Warwas

Uniwersytet Łódzki
Izabela Warwas

Uniwersytet Łódzki

SESJA XI

Temat prelekcji: POTENCJAŁ ROZWOJU SREBRNEJ GOSPODARKI

Dr hab. Izabela Warwas, prof. Uniwersytetu Łódzkiego. Zatrudniona w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UŁ. Prodziekan ds. personalnych i toku studiów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka i redaktorka ponad 120 publikacji. Koordynatorka, ekspert, wykonawca badań oraz audytor w kilkudziesięciu projektach krajowych i Unii Europejskiej. I. Warwas pracuje jako wykładowca na studiach dziennych, zaocznych, MBA, podyplomowych, zdalnych oraz realizowanych dla studentów programu Erasmus+.
Audytorka ogólnopolskiego konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, niezależny doradca, trenerka szkoleń i warsztatów biznesowych. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014). Stypendystka Adam Smith Business School University of Glasgow (2015), The German Centre of Gerontology w Berlinie (2017). Dwukrotnie trzymała nagrodę Polskiej Akademii Nauk (2016, 2017).

Dorota Warzyńska-Badura

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
Dorota Warzyńska-Badura

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

WARSZTATY

Temat warsztatów: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

Dorota Warzyńska-Badura, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Monika Wasiak-Gromek

Biuro do Spraw Substancji Chemicznych
Monika Wasiak-Gromek

Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

SESJA XII

Temat prelekcji: BEZPIECZNE GOSPODAROWANIE CHEMIKALIAMI W UNII EUROPEJSKIEJ

dr Monika Wasiak - Gromek, absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr inż. biotechnolog. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu rozporządzenia REACH i związanej z nim problematyki, w tym toksykologii, ekotoksykologii i oceny ryzyka prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.
Ponadto ukończyła kurs z zakresu toksykologii “Methodology and Principles of Toxicology”, w Centrum Toksykologicznym na Uniwersytecie Surrey w Wielkiej Brytanii, „Health risk assessment I: Principles and applications” Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja, „10th Summer School on Toxic Compounds in the Environment”, Uniwersytet Masaryk (organizacja RECETOX), Brno, Republika Czeska oraz inne międzynarodowe kursy z zakresu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, bezpieczeństwa chemicznego, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w ramach projektów unijnych.
Obecnie pełni funkcję naczelnika Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.
Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowiła jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego, głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzeń REACH i CLP. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu przepisów w/w rozporządzeń oraz autorem licznych artykułów związanych z tą tematyką.

Bartłomiej Wasilewski

Polwet Centrowet Sp. z o.o.
Bartłomiej Wasilewski

Polwet Centrowet Sp. z o.o.

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Bartłomiej Wasilewski – Zastosowanie bakteriocyn w hodowli drobiu, Polwet Centrowet Sp. z o.o.

Bogdan Wasilewski

Polwet Centrowet Sp. z o.o.
Bogdan Wasilewski

Polwet Centrowet Sp. z o.o.

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Bogdan Wasilewski – Zastosowanie bakteriocyn w hodowli drobiu, Polwet Centrowet Sp. z o.o.

Grzegorz Wielgosiński

Politechnika Łódzka
Grzegorz Wielgosiński

Politechnika Łódzka

SESJA X

Temat prelekcji: FORUM ANTYSMOGOWE

moderator

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, profesor Politechniki Łódzkiej, kierownik Zakładu Technik Inżynierii Środowiska. Jest autorem podręczników oraz wielu publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza (oczyszczanie gazów odlotowych, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzanie ochroną powietrza), gospodarki odpadami (termiczne przekształcanie odpadów, plany gospodarki odpadami, paliwa alternatywne) oraz zrównoważonego rozwoju.

Justyna Wiktorowicz

Uniwersytet Łódzki
Justyna Wiktorowicz

Uniwersytet Łódzki

SESJA XI

Temat prelekcji: POTENCJAŁ ROZWOJU SREBRNEJ GOSPODARKI

dr hab. Justyna Wiktorowicz, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Łódzkim. Jej zainteresowania badawcze dotyczą tematyki sytuacji osób starszych, w tym zwłaszcza ich aktywności zawodowej, zarządzania multigeneracyjnego, transferu wiedzy, a także zastosowań metod statystycznych w badaniach społecznych.

Tadeusz Wilczarski

Kancelaria Patentowa
Tadeusz Wilczarski

Kancelaria Patentowa

SESJA IX

Temat prelekcji: WŁASNOŚĆ INTELEKUALNA W BIOGOSPODARCE

Tadeusz Wilczarski, rzecznik patentowy. Od 1989 roku prowadzi Kancelarię Patentową. Ukończył Politechnikę Gdańską Wydział Budowy Maszyn specjalność samochody i ciągniki. Posiada uprawnienia rzecznika. Pracował w dziale rozwoju Fabryki Przekładni Samochodowych POLMO w Tczewie. Od 1985 roku pracuje w Wojewódzkim Klubie Techniki i Racjonalizacji (stowarzyszenie naukowo techniczne NOT) w Gdańsku, początkowo jako rzecznik patentowy, dyrektor ZUT, dyrektor biura, obecnie prezes. Pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej w Pomorskiej Radzie Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Gdańsku oraz v-ce prezydenta w Polskim Związku Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie. Przewodniczy jurorom ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która odbywa się corocznie w różnych miastach Polski.

Marcin Wójcik

Uniwersytet Łódzki
Marcin Wójcik

Uniwersytet Łódzki

SESJA III

Temat prelekcji: ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE – BIORÓŻNORODNOŚĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

SESJA XV

Temat prelekcji: REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Marcin Wójcik, profesor Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Nauk Geograficznych). Jest autorem publikacji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, krajobrazu kulturowego, rozwoju lokalnego i różnorodności społeczno-przestrzennej (koncepcja “miejsca”). Kierownik projektów krajowych i międzynarodowych. Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Wiejskich w KPZK PAN oraz komitetu sterującego “Commission on the Sustainability of Rural Systems” (Międzynarodowa Unia Geograficzna).

Magdalena Zabochnicka-Świątek

Politechnika Częstochowska
Magdalena Zabochnicka-Świątek

Politechnika Częstochowska

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

dr hab. Magdalena Zabochnicka-Świątek, prof. nadzw., w 1994 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W 1998 roku uzyskała dyplom specjalizacji I-go stopnia w zakresie mikrobiologii. W 2003 roku ukończyła kolejne studia wyższe na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, uzyskując tytuł: licencjat filologii angielskiej a w 2006 roku w Politechnice Częstochowskiej obroniła pracę doktorską. W 2017 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska. Od lat współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Jest ekspertem w dziedzinie inżynierii środowiska m.in. w: Komisji Europejskiej, Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Urzędach Marszałkowskich kilku województw. Za swoje osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Maciej Zalewski

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN
Maciej Zalewski

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

SESJA PLENARNA
SESJA XIV

Temat prelekcji: ADAPTACJA DO ZMIANY KLIMATU W ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

moderator

Profesor Maciej Zalewski jest założycielem i kierownikiem Katedry Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz od roku 2000 jest dyrektorem Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. Od 1989 jest wiodącym ekspertem UNESCO w dziedzinie ekohydrologii i koordynuje projekty badawcze UNESCO. Jest ceniony jako naukowiec w Polsce i na świecie. W latach 2001-2004 był członkiem Rady Naukowej Regionalnego Biura UNESCO ds. Nauki w Wenecji. W latach 1996-2006, oraz od 2010 jest przewodniczącym Naukowego Komitetu Doradczego UNESCO programu „Ecohydrology” (International Hydrological Programme, IHP). Jest twórcą nowoczesnej koncepcji ekohydrologii stanowiącej podstawę do obecnie rozwijanej przez ONZ metodologii „Nature Based Solutions”.

Paulina Zarzecka

Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi
Paulina Zarzecka

Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi

WARSZTATY DLA DZIECI

Temat warsztatów: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

mgr Paulina Zarzecka, nauczyciel wychowania przedszkolnego i rytmiki w Przedszkolu Miejskim nr 66 w Łodzi, nauczyciel gry na flażolecie, założycielka Przedszkolnej Orkiestry Flażoletowej, instruktor zajęć tanecznych i fitness dla dzieci i dorosłych, nauczyciel języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobyła tytuł magistra polonistyki ze specjalizacją teatrologiczną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka licznych studiów podyplomowych, na kierunkach: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Metodyka nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ukończyła kierunek Muzyka - rytmika z elementami muzykoterapii dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wiele szkoleń w tym kierunku.

Tomasz Zimny

Swedish University of Agricultural Sciences, PAN
Tomasz Zimny

Swedish University of Agricultural Sciences, PAN

SESJA IX

Temat prelekcji: WŁASNOŚĆ INTELEKUALNA W BIOGOSPODARCE

dr Tomasz Zimny, Swedish University of Agricultural Sciences, Polska Akademia Nauk. Jest absolwentem prawa i filozofii oraz adwokatem. Pracuje w Swedish University of Agricultural Sciences, gdzie zajmuje się analizą uregulowań dotyczących biotechnologii. W Instytucie Nauk Prawnych PAN bada zagadnienia związane z ochroną wynalazków biotechnologicznych i odmian roślin. Współpracuje jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami w zakresie ochrony i wdrażania wyników badań naukowych.

PARTNERS
Information

Place of Congres:

Vienna House Andel’s Lodz
ul. Ogrodowa 17
91-065 Łódź

PARTICIPATION IN THE CONGRESS IS FREE
and includes:
participation in panels and workshops,
Congress materials, identifier,
coffee breaks and lunch,
 participation in the Summary Session

CONTACT
Marshal of the Łódzkie Voivodeship
al. J. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź

Congress Coordinators:

Marta Zduniak

Department of Entrepreneurship Development
MARSHAL’S OFFICE OF THE LODZKIE REGION

marta.zduniak@lodzkie.pl
 +48 42 663 37 06

Milena Lasocka

Department of Entrepreneurship Development
MARSHAL’S OFFICE OF THE LODZKIE REGION

milena.lasocka@lodzkie.pl
 +48 42 663 37 06

Kinga Gołębiewska

Department of Entrepreneurship Development
MARSHAL’S OFFICE OF THE LODZKIE REGION

kinga.golebiewska@lodzkie.pl
 +48 42 291 98 39