(Polski) Forum Bioregionów Europy Środkowej i Wschodniej.