Krzysztof Stec

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jeden z pionierów upowszechniania jogi z doświadczeniem międzynarodowym, absolwent Banaras Hindu University w Varanasi w Indiach, autor doktoratu z zagadnień dotyczących jogi na warszawskiej AWF. Wykładowca w Instytucie Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Nauczane przedmioty: żywienie człowieka, profilaktyka zaburzeń metabolicznych, Joga, Surjanamaskar, rekreacja grupowa i indywidualna.